Vfu-bristen sätter stopp för Lisas yrkesplaner
Lisa Sultan har klarat de obligatoriska tentorna, men måste ändå vänta. Foto: Nicke Johansson
Granskning

Vfu-bristen sätter stopp för Lisas yrkesplaner

Vården skriker efter sjuksköterskor och allt fler vill plugga till yrket. Ändå lyckas inte universiteten täcka behoven. Vårdfokus granskning visar att bristen på vfu-platser är största bromsklossen. Studenten Lisa Sultan är en av dem som väntat länge på att få komma ut på praktik.

Lisa Sultan vill bara bli klar med sin sjuksköterskeutbildning. Nu är det ett drygt år sedan hon halkade ur när hon inte klarade obligatoriska tentor. Hon hade då gått tre terminer och fick ta studieuppehåll. Tentorna är sedan länge avklarade, men hon lyckas inte komma tillbaka in.

Trots att behovet av nya sjuksköterskor är skriande får Lisa Sultan inte fortsätta utbildningen nu. Detsamma gäller för två andra studenter på Högskolan i Borås som praktikplatserna inte räckt till på vårterminen. För Lisa Sultan är det andra terminen i rad som hon blivit nekad att få tillbaka sin plats.

— Det känns tungt. Jag försöker utbilda mig för livet och satsar verkligen. Det här är stora grejer för mig. Jag har varit borta från utbildningen länge nu och det fungerar inte, man tappar kunskapen.

Stor brist på platser

Vårdfokus granskning visar att det på flera håll i landet är snudd på omöjligt för lärosätena att få loss tillräckligt med platser från vården till den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu. Strax före terminsstarten hade bara 10 av 25 högskolor och universitet tillräckligt med vfu-platser.

Sjuksköterskestudenterna är garanterade plats under hela utbildningen. Därför slår skolorna knut på sig själva för att lösa vfu-situationen. På många håll får lärosätena loss platser från vårdgivarna i sista stunden.

Lisa Sultan har överklagat högskolans beslut, och är beredd att hitta vilken lösning som helst. Foto: Nicke Johansson

Men längst ned på priolistan hamnar studenter som tidigare inte klarat tentor inom exempelvis farmakologi, läkemedelsberäkning och vårdvetenskap, och därför spärrats från att fortsätta ut på vfu nästa termin. De har inte längre platsgaranti och Vårdfokus granskning visar att en rad lärosäten i år tvingats säga nej till vissa av dem.

Just det hände Lisa Sultan. Hon kämpade, låg efter med tentor och blev sedan spärrad.

— Jag tycker att pluggandet är ganska svårt, så just då var det skönt med ett uppehåll, att få ta igen allt. Men jag trodde att det skulle vara ett halvår. Nu blir det snart 1,5 år och jag trodde aldrig det skulle ta sådan tid att få fortsätta.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Högskolan i Borås är ett av de lärosäten i landet som inför terminsstarten inte kunde, eller hade stora svårigheter att, släppa tillbaka alla studenter som tagit studieuppehåll. Samma gällde Umeå, Högskolan Väst, Göteborg, Lin­köping, Mittuniversitetet och sannolikt två till.

Men Ann-Helén Sandvik, proprefekt vid Högskolan i Borås, säger att situationen ändå är förhållandevis tillfredsställande. Hon lyfter fram ett gott samarbete med Södra Älvsborgs sjukhus och den reviderade utbildningsplan som löste den skriande bristen på praktikplatser för några år sedan. Då minskades platserna på sjukhus och ökades i hemsjukvård och primärvård.

— Det är mycket ledsamt för dem vi inte kan erbjuda återgång. Men alla studenter som har platsgaranti och följer studieprogrammet har fått vfu-plats, säger hon.

Det finns ett avtal för utbyte av vfu-platser inom Västra Götaland, där även kommunerna är inkluderade. Om Södra Älvsborgs sjukhus inte klarar sina platser går frågan vidare till regionens övriga sjukhus.

Men nu under pandemin har ingen extra platser. Det kan dock dyka upp lösningar under terminen om andra studenter blir sjuka eller inte klarar spärrtentor, enligt Ann-Helén Sandvik.

Är ni inte skyldiga att låta studenter som antagits fortsätta sin utbildning?
— De studenter som haft paus på grund av graviditet, sjukdom eller militärtjänstgöring har platsgaranti. Men de som inte klarat spärrtentorna och haft uppehåll måste vänta. Nu till våren har vårdgivarna inte kunnat uppbringa alla platser vi behövde.

Ann-Helén Sandvik syftar på en av Universitets- och högskolerådets föreskrifter, som reglerar vilka som är garanterade en plats.

”Hur kan det vara så svårt? Vi tre som nekats plats kan väl gå bredvid andra studenter.”

Lisa Sultan, sjuksköterskestudent

Men den tolkningen ifrågasätter Lisa Sultan, som överklagat med hjälp av sin syster Malin Sultan som är jurist.

— Det som står i föreskriften är exempel som ger studenten särskilda skäl att återuppta studierna. Men det är ingen uttömmande lista. Vi menar att har man väntat ett år, så ska det bedömas som särskilda skäl att få platsgaranti, säger Malin Sultan.

Lisa Sultan tycker att Högskolan i Borås tar in för många studenter om alla inte kan få vfu.

— Hur kan det vara så svårt? Vi tre kan väl gå bredvid andra studenter. Jag kan också tänka mig att göra praktiken på en annan ort. Jag är beredd att göra vad som helst.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida