Vi är bara människor

27 oktober 2010

Håller vi på att skapa ett samhälle där visserligen ”arbetslinjen” är norm men där allt fler samtidigt slås ut från arbetslivet för att de inte är den perfekta kuggen i maskineriet? Vi ställer frågan i det här numret av Vårdfokus med vår genomgång av arbetsgivarnas hantering av möjligheten att avskeda, eller säga upp personal av personliga skäl.?

Vår undersökning visar att 16 av 21 lokala avdelning i Vårdförbundet upplever att dessa arbetsrättsliga åtgärder har ökat. Det finns alltmer sällan plats i vårdarbetet för anställda som råkat ut för långvarig sjukdom eller som på något annat sätt inte uppfyller arbetsgivarens krav.?

Roger Mörtvik, utredningschef på TCO, säger att samhället måste ta itu med denna utveckling. Vi kan hamna i en situation där många hamnar utanför arbetslivet samtidigt som det uppstår arbetskraftsbrist. ?

Arbetslivets krav kan alltså till sist bli så höga att de överskrider vanlig mänsklig kapacitet. Roger Mörtvik efterlyser framtidsinriktade diskussioner mellan parterna på arbetsmarknaden om problemet. Och att staten ser sin skyldighet att driva på med lagstiftning.??

En ständig gråzon kan man kalla frågan om alternativ/komplementär medicin. I många år har den diskuterats, vad får man egentligen göra som legitimerad vårdpersonal? Myndigheterna ger inga tydliga svar.?

I Vårdfokus väcker vi liv i diskussionen igen. Martin Ingvar, professor vid Osher centrum, anser att man vetenskapligt ska kunna utvärdera alla behandlingsmetoder. Men är det möjligt? Och var går gränsen mellan placeboeffekt, omvårdnad och alternativa behandlingsmetoder?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida