»Vi är ofta de första att gratulera«

När en ung gravid kvinna kommer till Xist - unga föräldrar i Stockholm kan det vara första gången hon möts av ett »grattis«, vilket ofta gör henne både glad, stolt och lättad.

Men innan vi gratulerar får hon den öppna frågan: »Hur känns det att vänta och snart få barn?«, berättar barnmorskan Nanna Moritz och socionomen Joakim Huss, som leder utbildningen tillsammans.

Det får inte vara någon artighetsfras, frågan ska ställas intresserat och öppet. I det läget finns det ingen anledning att fråga kvinnan om hon vill behålla barnet, eftersom hon oftast är i vecka 16 eller senare och beslutet då redan är taget. De unga föräldrarna är annars annorlunda överallt – i skolan och på mödravården. På Xist möter de andra unga i samma situation.

Båda föräldrarna bjuds in till ett inledande möte. Pappans deltagande är lika viktigt för anknytningen till barnet, oavsett föräldrarnas inbördes relation, betonar Joakim, som är projektledare. Om mamman av något skäl inte vill släppa in honom, förklarar de att det handlar om barnets behov av båda föräldrarna. Det kan vara svårt att se för 16-17-åringar som framför allt har fokus på sig själva.

I Xist föräldrautbildning ingår dels en »traditionell« del, som handlar om graviditeten, förlossningen, amningen och hur man sköter barnet, dels en social del med stort utrymme för deltagarna att lära känna sig själva och varandra. Två gruppledare, en man och en kvinna, har visat sig vara optimalt. För en del pappor är en manlig gruppledare avgörande för att de över huvud taget ska vara med.

Föräldrautbildningen syftar till att:

  • bryta trenden att barn till unga
    föräldrar har sämre psykosocial hälsa än andra barn
  • skapa ett medvetet föräldraskap
  • barnen ska ha tillgång till båda sina föräldrar
  • unga föräldrar ska gå föräldrautbildning
  • de ska bygga och utveckla sitt nätverk
  • öka kunskaperna och i och med det skapa trygghet såväl inför förlossningen som den första tiden som föräldrar.

Läs mer i metodhandboken på www.kvinnoforum.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida