»Vi behöver vassare armbågar«

Emma Massey funderade på att gå ur Vårdförbundet efter strejken, men såg möjligheten att vara med och påverka. Nu deltar hon i arbetet med att forma framtidens förbund. ?

29 oktober 2009

Emma Massey är en av de åtta medlemmarna i den arbetsgrupp inom ramen för Tema Vårdförbundet som förbundsstyrelsen tillsatte i september och som nu har börjat sitt arbete.?

I uppdraget ingår att samla in åsikter från alla möjliga håll inom Vårdförbundet. Ett sådant tillfälle yppade sig när både arbetsgruppen och Vårdförbundets förbundskurs med 25 deltagare samtidigt befann sig på samma ställe, kursgården Brevik på Lidingö utanför Stockholm.?

»Fick det med mig med modersmjölken.« »Farfar var facklig ledare i Halland.« »Tradition, ingen tvekan, självklart.« Flera av deltagarna i förbundskursen beskriver hur självklart det var för dem att bli medlemmar i facket – och att det var villkorsfrågorna som drev fram det.?

Marita Palm-Ankarman kunde också beskriva hur Vårdförbundet förändrats under 15 år.?

– När jag gick förbundskursen 1993 handlade det om villkor och förhandlingsteknik. Nu är det helt annorlunda, tonvikten ligger på tillhörigheten till professionen.??

Emma Massey, själv född 1983, tror inte att den fackliga tradition som de äldre medlemmarna på förbunds­kursen beskriver finns hos dagens ungdomar. De frågar mer efter vad de kan få ut av ett medlemskap än om det är solidariskt att vara med.?

Själv funderade hon på att lämna Vårdförbundet efter strejken. Men hon ångrade sig, att stanna kvar gav utrymme för att påverka. Nu är hon facklig förtroendevald på sin avdelning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.?

– Unga är mer cyniska; vi i Vårdförbundet uppfattas som mesiga. Vi behöver vassare armbågar!?

Beatrice Backman är också medlem i arbetsgruppen och ansvarig för kontakterna med studerandemedlemmarna i Västernorrland.?

– Vi ska naturligtvis inte stöta bort de medlemmar som är med i Vårdförbundet av tradition. Men vi måste vara medvetna om att den traditionen inte finns hos de unga. Vi måste hitta nya vinklar, säger hon.??

Det ökade värdet är lättare att nå om man kan koppla ihop lönerna med den kunskap som de olika professionerna inom Vårdförbundet besitter och den nytta de kan tillföra på sina olika arbetsplatser.?

Emma Massey efterlyser ett mer »konkret« Vårdförbund.?

– Vi måste höras även mellan strejkerna, precis som Läkarförbundet gör. Det behövs ett vassare och mer synligt förbund!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida