”Vi behövs i vårdteamen”

”Vi behövs i vårdteamen”
På världskongressen för biomedicinska analytiker visade Anne Berndt och Michelle Dobos Sandell hur mycket bättre den personcentrerade vården skulle bli om biomedicinska analytikernas kunskaper och erfarenheter tas till vara bättre. Foto: Anders Olsson

För att kunna erbjuda patienterna en god personcentrerad vård måste biomedicinska analytikers kunskaper tas till vara bättre.

5 oktober 2016

Det var det budskap som Vårdförbundet förde fram under den internationella IFBLS-kongress som nyligen hölls för biomedicinska analytiker ?i Kobe i Japan.

?— På den förra världskongressen talade jag om samma sak, men det var som att prata rakt ut i luften. Den här gången var intresset för biomedicinska analytikers roll inom den personcentrerade vården desto större, säger Vårdförbundets förbundsombudsman Anne Berndt.?

Hon och förbundsstyrelseledamoten Michelle Dobos Sandell hade med sig en poster som visar hur mycket bättre vården kan bli om biomedicinska analytiker finns med i vårdteamen.?

— Flera personer från andra länder som jag pratade med på kongressen instämmer i den bild vi själva har, att biomedicinska analytiker ofta inte aktivt visar vilka kunskaper de faktiskt har utan i stället finner sig i rollen att utföra vad andra säger till dem att göra, säger Michelle Dobos Sandell. ??

Hon anser att vården skulle tjäna på att biomedicinska analytiker tar ett steg fram och talar om vilka undersökningar som, enligt dem, skulle tjäna patienten bäst. Hon tar upp ett fall med en man som skickades till den klinisk-fysiologiska avdelningen för att få ett arbets-ekg utfört. Problemet var bara att hans ben var amputerade, vilket omöjliggör undersökningen, eftersom det krävs att patienten ska kunna trampa runt på en träningscykel.

?— Hade den biomedicinska analytikern varit med i vårdteamet, eller fått mer information om patienten i förväg, hade ett arm-arbets-ekg kunnat beställas och förberedas. I stället fick patienten vänta i flera timmar innan undersökningen till slut kunde genomföras, säger Michelle Dobos Sandell.?

Genom att biomedicinska analytikers kunskaper och erfarenheter inte tas till vara i vårdteamen blir resultatet, enligt Anne Berndt och Michelle Dobos Sandell, inte bara att det slösas med resurser utan också att behandlingar blir fel eller fördröjda, vilket leder till onödigt lidande för patienter. Men det gör också att ?såväl patienter som anhöriga blir besvikna på vården.

Vad är IFBLS?

  • International federation of biomedical laboratory science ordnar vartannat år en stor världskongress där biomedicinska analytiker från hela världen deltar för att presentera och ta del av ny forskning och utveckling.
  • Årets kongress pågick i Kobe i Japan den 31 augusti till 4 september.
  • Nästa världskongress hålls 2018 i Florens i Italien.
  • 37 yrkesorganisationer från 34 olika länder är med-lemmar i IFBLS.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida