”Vi försöker påverka a-kassehöjningen via TCO”

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är kritisk mot att Vårdförbundets medlemmar får en så kraftig höjning av avgiften till a-kassan som cirka 220 kronor i månaden, eller drygt 2 600 kronor per år. Nu försöker förbundet påverka förslaget via bland annat TCO.

19 oktober 2006

Anna-Karin Eklund säger att förslaget inte kommit som någon överraskning.

? Alliansen gick till val på att den skulle genomföra en höjning.

Däremot anser hon inte att det förslag som nu finns stämmer överens med vad alliansen sa före valet.

? Då sa man att höjningen skulle differentieras utifrån hur hög arbetslösheten är inom olika a-kassor, att den skulle vara lägre om arbetslösheten är liten. Nu visar det sig att höjningen blir ungefär lika stor överallt, även för oss med liten arbetslöshet. Och det stämmer då inte med vad man sa i valrörelsen, säger hon.

Anna-Karin Eklund säger att Vårdförbundet nu försöker påverka förslaget via två organisationer. Dels via Akademikernas erkända a-kassa (AEA) där majoriteten av förbundets medlemmar finns, dels via TCO.

? Inom TCO pågår ett arbete för att få till stånd en ändring av regeringens förslag, säger hon.

Enligt de beräkningar som AEA gjort blir höjningen av a-kassavgiften för Vårdförbundets medlemmar cirka 220 kronor i månaden. Medlemmarna kommer dessutom att drabbas ytterligare, eftersom regeringen vill ta bort möjligheten att i deklarationen dra av avgiften till den fackliga organisationen. För den medlem som tjänar mer än 21 000 kronor kostar det ytterligare drygt 60 kronor i månaden. Per år blir den ökade kostnaden då totalt 3 360 kronor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida