”Vi kan inte ta ansvar för patientsäkerhet”

8 september 1997

VÄSTERNORRLAND. Nu ska arbetsmiljön på akutmottagningen vid Sundsvalls sjukhus ses över. Bakgrunden är den pressade situation som utmynnade i att personalen i ett öppet brev i en lokaltidning förklarade att de inte längre kunde ta ansvar för patientsäkerheten. Beslutet att göra en arbetsmiljöstudie har tagits sedan yrkesinspektionen krävt detta efter ett besök på mottagningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida