”Vi kräver förslag från regeringen”

Stödet till anhöriga måste bli bättre. Det anser socialutskottet som för andra gången på två år ger regeringen i uppdrag att utreda frågan. Socialutskottet förväntar sig nu resultat.

23 februari 2004

Våren 2002 fick regeringen i uppdrag att kartlägga hur stödet till anhöriga fungerar. Bland annat skulle kostnaderna för kommunerna undersökas. Men regeringen har ännu inte redovisat något resultat.

? Vi tar nu upp frågan en gång till för att visa att vi vill att något ska hända. Och vi kräver nu också konkreta förslag från regeringen, säger Ingrid Burman, vänsterpartist och ordförande i socialutskottet.

300 miljoner i stimulansbidrag

Anhörigstödet riktar sig till dem som vårdar äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka. Mellan 1999 och 2001 utgick ett stimulansbidrag på 300 miljoner kronor för anhörigstöd, Anhörig 300. Det var en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken.

? Det finns en oro bland anhöriga för vad som ska hända nu när stimulanspengarna är slut. Därför är det viktigt att vi undersöker och ser om vi ska fortsätta att öronmärka pengar eller om det finns andra sätt att förbättra anhörigstödet, säger Ingrid Burman.

Partierna eniga 

 Alla partier i socialutskottet är eniga i den här frågan. De anser bland annat att det krävs förslag när det gäller avlastning och utbildning till anhöriga.

Frågan tas upp i riksdagen den 10 mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida