Vi måste själva ansvara för vår konsumtion

"Individen måste själv ta ansvar för sin konsumtion likaväl som för sina handlingar". Med den motiveringen friade högsta domstolen i Frankrike ett tobaksbolag från ansvaret för en rökares död.

24 november 2003

Innan den franska storrökaren Richard Gourlain dog i cancer 1999 stämde han tobaksbolaget Altadis på 475 000 euro i skadestånd (4,3 miljoner kronor). Hans änka och barn drev sedan processen.

Men högsta domstolen friade alltså bolaget. Motiveringen var att varje individ själv måste ta ansvar för sin konsumtion och att Richard Gourlain aldrig försökt minska sin konsumtion, inte ens efter den första cancerdiagnosen 1988.

Både fallet och domen har väckt uppseende. En onkolog i den franska nationalkommittén för tobaksprevention sa i en kommentar att det är märkligt att högsta domstolen inte tagit minsta hänsyn till nikotinets starka beroendeskapande förmåga. Samt att Richard Gourlain tillhörde den kategori rökare som nästan aldrig lyckades sluta röka.

Stämmer staten?

Vad som nu händer är oklart. Familjen Gourlains advokat har antytt att han är beredd att stämma staten. Ett motiv skulle då vara att när Richard Gourlain började röka Gauloises utan filter som 13-åring tillverkades cigaretterna av ett statligt bolag. Det privatiserades senare  och efter sammanslagning med ett spanskt bolag fick det namnet Altadis.

Synen på rökning i Frankrike var länge mer positiv än på andra håll. Redan på 60-talet föeslog franska hälsoministrar vid flera tillfällen att det skulle finnas varningstexter på cigarettpaketen. Den ansvarige ministern sade varje gång nej. 1971 skrev dåvarande ekonomiministern Valery Giscard d`Estaing (senare fransk president och den som nyligen ledde arbetet med att ta fram en ny EU-stadga) till hälsoministern och avrådde från obligatoriska varningstexter.

Först 1976 kom en lag om varningstexter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida