Vi måste ta detta på största allvar

Den här frågan måste prioriteras i det utredningsprojekt som Vårdförbundet och arbetsgivarsidan har om hälsa och nattarbete, säger förbundets vice ordförande Ingrid Frisk.

1 september 2009

Nu då det samband mellan nattarbete och bröstcancer som många hyst en oro för är bekräftat i Danmark är det förstås en fråga att ta på allra största allvar«, säger Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk.?

Hon ser flera möjliga vägar, både nationellt och internationellt. ?

– Att gå via ilo, den internationella arbetstagarorganisationen, för att få bröstcancern klassad som arbetsskada kan säkert fungera om vi jobbar strategiskt i samarbete med andra kvinnodominerade förbund. Och det tycker jag att vi ska göra, för här finns ett genusperspektiv, vi behöver belysa vad som räknas som arbetsskada. ??

Internationellt finns också efs, Europafacket i Bryssel, epsu, den europeiska samarbetsorganisationen för offentliganställdas fackförbund, och medlemsgruppernas internationella organisationer att verka genom. I Sverige pågår ett samarbete kring nattarbete mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, skl, projektet hälsa och nattarbete. ?

– Det är väldigt bra att vi har det här samarbetet med skl, där måste den här frågan förstås föras in och prioriteras, säger Ingrid Frisk.?

Hur arbetstiden i ett rullande schema ska se ut tål att fundera på, tycker hon, både ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ur ett hälsoperspektiv. ??

– Problemet i dag är blandningen dag och natt. Det är en styggelse, för då får du ingen riktig återhämtning jämfört med ren natt där du är ledig många dagar i sträck. ?

Samtidigt, påpekar hon, betyder blandad dag och natt att det kan bli svårt att definiera bröstcancer som arbetsskada.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida