Vi möts i Almedalen

Det är valår, ett extra angeläget tillfälle att lyfta fram de frågor som Vårdförbundet brinner för.

Vi hoppas förstås att vårdfrågorna får stort utrymme inom alla de politiska partierna och i debatten inför årets val. Vårdförbundets vilja att påverka utvecklingen av en god hälso- och sjukvård i Sverige är långsiktig och genomgripande. De förändringar vi vill åstadkomma kräver ett helt nytt tänkande inom vården ? ett paradigmskifte. Som vi ser det står Sveriges politiker inför ett viktigt vägval: vill man fortsätta att försvara den vårdorganisation som finns i dag eller vill man verkligen visa att man är medborgarnas företrädare? Vårdförbundet hoppas på det senare.

Vi vill att vården ska organiseras efter individens (vårdtagarens) behov och förutsättningar. Inte som i dag, efter professionernas, tjänstemännens eller politikernas särintressen. Vi vill att vården ska samlas kring individen, i stället för att hon ska skickas runt mellan olika organisationer och vårdgivare som har liten eller ingen kontakt sinsemellan.

Och i stället för alla de gränsdragningsproblem som i dag uppstår och alla omorganisationer som ständigt genomförs, behövs ett nytt system för styrning. Ett system som måste handla mer om hur det friska kan stärkas så att sjukdomar förebyggs. Och också om att i högre grad ta tillvara den kompetens som finns i vården ? hos alla professioner och hos vårdtagare och anhöriga.

Den 2 till 8 juli är det traditionsenlig politikervecka i Almedalen i Visby. Vårdförbundet finns på plats hela veckan för att möta medlemmar, politiker, andra organisationer och allmänhet. Vår ambition är att skapa en vårdmötesplats där vårdfrågor diskuteras. Vi har bjudit in en mängd personer och organisationer till vårdmötesplatsen och hoppas på att skapa meningsutbyte och dialog på alla nivåer.

Du som är medlem är självklart också bjuden. Den 3 juli har vi medlemskväll för alla Vårdförbundets medlemmar som bor eller befinner sig på Gotland. Jag ser fram emot att träffa dem av er som har möjlighet att delta.

Vårdförbundets medverkan i Almedalen har förstås till syfte att göra vår vårdpolitiska idé bättre känd och att påverka politiska partier och personer. Och det finns verkligen all anledning att lyssna på oss. För Vårdförbundets medlemmar 
– sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor – möter ju varje dag vårdtagarna (direkt eller indirekt) och ser vårdens realiteter i det dagliga arbetet. Vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och vi vill alla bidra till att utveckla vården, på kort och på lång sikt.

P.S. Du hittar oss i Almedalen den 2 till 8 juli på Faktab
Finans gård på Hästgatan, precis vid Donners plats. Mer
information finns på www.vardforbundet.se.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida