Etik   |  Debatt 23 maj 2023

Vi anger inte: Vi på golvet kommer inte lyda angiverilagar

Vi på golvet kommer inte lyda angiverilagar
Foto: Getty Images
Detta är en debattartikel. Skribenten/skribenterna står för åsikterna i texten.

Även om Jimmie Åkesson lyckas övertyga regeringen om sin linje att offentliganställda ska göras skyldiga att ange papperslösa, kommer deras order bara ha betydelse så länge vårdpersonalen lyder. Det skriver företrädare för kampanjen "Vi anger inte", en grupp vårdpersonal utan gemensamma politiska sympatier eller föreningstillhörighet, som är överens om att aldrig ange papperslösa patienter.

– För mig finns inga undantag. Det är alldeles uppenbart så att har vi kommit överens om att det ska gälla offentliganställda, så ska det gälla offentliganställda.

Det svarar Jimmie Åkesson på en fråga om vårdpersonal ska undantas från förslaget om att offentliganställda ska göras skyldiga att anmäla papperslösa (Dagens Nyheter den 28 april). Några dagar därefter intervjuades justitieminister Gunnar Strömmer om samma fråga i SVT. Han sade då att han inte utesluter att lägga fram ett förslag i linje med Åkessons uppfattning.

Även om Jimmie Åkesson lyckas övertyga Gunnar Strömmer och resten av regeringen om sin linje, så kommer deras order bara ha någon betydelse så länge vårdpersonalen lyder.

Sedan vi lanserade kampanjen #viangerinte i mars har över 2000 personer som arbetar inom vården avgett löften om att aldrig ange papperslösa patienter, även om vi blir skyldiga till det enligt lag. Nya löften inkommer varje dag och fler och fler sprider kampanjen på sjukhus och andra vårdinrättningar runt om i landet. Över 4000 vårdarbetare avgav samma löfte i en debattartikel i Aftonbladet i december.

Lagar kan ändras, men vården styrs också av vårdetiska principer. Dessa är beslutade gemensamt av oss som arbetar inom olika vårdyrken, både lokalt och internationellt. Samtliga SACO-förbund och en rad TCO-förbund inom vården har tydligt uttryckt att förslaget om angiveri av papperslösa går i strid med medlemmarnas yrkesetik. Det handlar om tystnadsplikt och integritet, och om omsorg om de som söker vår hjälp.

Flera medicinska organisationer betonar vikten av att vårdpersonal arbetar utifrån yrkesetiska principer, även om dessa skulle strida mot rådande lagstiftning. Den globala läkarorganisationen WMA (World Medical Association), som har ett vägledande internationellt uppdrag i frågor som rör medicinsk etik, skriver i sin deklaration:

”När lagstiftningen bryter mot medicinsk etik bör läkare arbeta för att ändra lagstiftningen. I dessa situationer väger det etiska ansvaret tyngre än de rättsliga skyldigheterna” (World Medical Association, 2019).

Utöver yrkesetiken är det tyngsta skälet att vägra ange papperslösa de humanitära konsekvenserna.

Utöver yrkesetiken är det tyngsta skälet att vägra ange papperslösa de humanitära konsekvenserna. Om vårdpersonal börjar ange papperslösa kommer rädslan för att bli angiven att få många av dem att avstå från att söka vård, både för egen del och för sina barn. Det blir då en tidsfråga innan vi ser permanenta skador och dödsfall som vi kunnat förhindra om de drabbade vågat kontakta oss. Så kan vi inte ha det.

Förslaget om att göra vårdpersonal till angivare är också en arbetsmiljöfråga. Det är ingen hemlighet att den psykosociala arbetsmiljön i större delen av vården lämnar en del i övrigt att önska. Vi har redan för mycket av stress och etiska dilemman.

Frågan om angiveri är dessutom en förtroendefråga för vården i bredare bemärkelse. Går vi att lita på utifrån känslig, personlig information av andra slag än uppehållstillstånd?

De undantag som finns från vår tystnadsplikt idag är av helt annan karaktär. De gäller oro för barn som far illa, grova brott eller nödsituationer. Med andra ord gäller de ansvar för liv och hälsa. Att ange patienter av politiska skäl är något helt annat.

Vårt budskap riktar sig varken till Sverigedemokraterna, regeringspartierna eller oppositionen. Det riktar sig till vårdpersonal, patienter och anhöriga.

Vårdpersonal: Vi lovar varandra att aldrig ange papperslösa patienter. Sen håller vi ihop när det blir dags.

Patienter och anhöriga: Ni kan lita på oss. Vi i vården kommer alltid att sätta er sekretess och ert förtroende främst.

Vi anger inte.

// Vi anger inte

Säg vad du tycker i Vårdfokus!

Lönerna, arbetstiden, vårdplatsbristen — vad får dig att tända till? Vilka är de viktigaste frågorna för dig?

På Vårdfokus Debatt vill vi höra vad du har att säga om allt som rör din jobbvardag. Vi kommer att publicera texter här på vårdfokus.se och i tidningen.

Tänk på att:

  • Skriv kort och kärnfullt.
  • Vi kommer att välja bland de texter som kommer in — vi kan alltså inte lova att alla publiceras.
  • Vi vill att din text inte har publicerats någon annanstans tidigare.
  • Skicka gärna med ett foto på dig.
  • Mejla texten till debatt@vardfokus.se.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida