Vi ses på stämman

8 januari 2001

Så har man fått uppleva 2000-talets första år. Det är ganska häftigt faktiskt, och inte blev det så dramatiskt som alla befarade förra nyåret. 

Jag vill börja med att önska er alla en bra och lyckosam fortsättning på det nya året. Ett år känns alltid så långt i januari och så kort i december. Undrar om det beror på åldern. Så här i början känns det i alla fall som ett oskrivet blad, fyllt av möjligheter och ny energi.

Och när man arbetar i Vårdförbundet finns det som vanligt mycket att se fram emot. Bland det roligaste jag vet är Hälso- och sjukvårdsstämman, som äger rum i april i år, för sjunde gången i ordningen. Det är ett evenemang som jag verkligen gläds åt och är stolt över. Årets stämma har dessutom ett ännu mer omfattande och innehållsrikt program än tidigare. Vi har satsat på fler inslag som gör det möjligt för er som kommer till stämman att vara aktiva själva, till exempel i debatter och workshops, för att skapa fler och mer levande möten.

Fast Hälso- och sjukvårdsstämman har egentligen alltid varit en händelse som utmärkt sig för att vara just full av energi och engagemang. Med erfarenhet från tidigare år så vet jag att vi besitter en fantastisk förmåga att skapa god stämning, (inte bara under invigningen och festkvällen) något som jag upplever som unikt.

Optimismen och energin är också en bidragande orsak till att kunskapen som finns på stämman kan leva vidare, och användas i det dagliga arbetet.

Under denna stämma är det framför allt tre stora temaområden som dominerar programmet.

Det första är folkhälsa, ett både spännande och angeläget ämne. Så mycket av den forskning som bedrivs i dag har betoning på medicin och sjukvård. Samtidigt finns det ett stort behov hos både vårdpersonal och allmänhet att få veta mer om till exempel förebyggande hälsovård, egenvård och våra och andras levnadsvanor. Det visar inte minst det stora intresset för alternativmedicin, naturläkemedel och viljan till fysisk aktivitet som finns hos människor i dag.

Folkhälsa är också ett intresseområde som ligger nära alla våra medlemmars yrkesområden. En ambition från Vårdförbundets sida är att, i samband med stämman, lyfta fram ämnet folkhälsa i samhällsdebatten. Att ge en mer nyanserad bild och peka på behovet av ökad forskning och att bidra till att folkhälsa betraktas som ett kunskapsområde som måste baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ett annat viktigt tema på stämman är laboratoriemedicin och omvårdnad. Det är både nytt och intressant att vi kommer att diskutera dessa ämnen tvärprofessionellt med alla våra yrkesgrupper. Det finns så mycket inom laboratoriemedicinen som är viktigt att kunna eller känna till även för andra professioner inom hälso- och sjukvården.

I år erbjuder vi dubbelt så många seminarieprogram på ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap mot tidigare. På så sätt hoppas vi även kunna locka fler biomedicinska analytiker till stämman.

Det tredje stora temat är äldrevården. I dag betraktas ålderdom inom den svenska vården ofta som en diagnos i sig, när det handlar om en rad olika sjukdomar och hälsobesvär som måste tas på större allvar ur både medicin- och omvårdnadssynpunkt. För att bättre tillgodose de äldres särskilda behov och krav, och för att utveckla och förbättra vården av äldre, behövs mycket kunskap, något som vi presenterar en hel del av på stämman.

Hälso- och sjukvårdsstämman, som Vårdförbundet arrangerar i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Svenska barnmorskeförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, är ett unikt tillfälle för dig att öka ditt kunnande genom att bland annat ta del av den senaste forskningen och utvecklingen inom just ditt yrkesområde. Den ger också bra möjligheter att knyta nya kontakter och inspireras av vad andra har åstadkommit. 

Nu har denna insikt även nått de flesta arbetsgivare, de vet att Hälso- och sjukvårdsstämman är bra kompetensutveckling för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker till en låg kostnad. Men tyvärr är det fortfarande så att det hör till ovanligheterna att arbetsgivare själva föreslår att just du borde åka till stämman. Frågar du inte får du heller inte gå. Här kommer därför en uppmaning i all enkelhet: Fråga!

Vi vet ju alla att sjukvården kan dra ner lite på verksamheten andra veckor på året, som till exempel när älgjakten och Läkarstämman pågår.

Lycka till, så ses vi på stämman!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida