Vi unga är inte odugliga

Inledaren i aprilnumret av Vårdfacket har väckt känslor. Unga, nyutbildade sjuksköterskor har känt sig kränkta.

30 april 2009

Jag läser termin fem på sjuksköterskeprogrammet.

Att vara ung i vården är väldigt svårt ibland, upplever jag, just för att den delen av befolkningen jag ska hjälpa oftast är över 40 år och dessa människor är något av »åldersrasister«. Ung = oerfaren = oduglig.

Att inte bli tagen på allvar kränker mig som vårdare, men vem ska jag reflektera över det här tillsammans med? Med mina arbetskolleger på praktikplatserna, som är i samma ålder som de flesta patienterna, och som dessutom tycker samma sak om mig? Ung = oerfaren = oduglig.

Det tar lång tid för mig som är ung att vinna förtroende hos mina äldre kolleger, men det tar desto längre tid – om det någonsin händer, vill säga – att vinna förtroende hos patienterna.

Jag tror inte att det blir bättre av att de sjuksköterskor som är med i Vårdförbundet får senaste numret av Vårdfacket i sin hand.

Jag tycker att det du skriver i inledaren är kränkande gentemot mig och mina unga, nyutbildade blivande kolleger. Jag tar väldigt illa vid mig!

– Hoppas på en ursäkt

K Eriksson

SVAR:

Du har rätt att arbeta under rimliga villkor

Tack för din reaktion på Vård­fackets inledare. Naturligtvis var det inte min mening att kränka nyutbildade sjuksköterskor, uppfattades det så ber jag om ursäkt.

Jag hoppas dock att du kan acceptera min egenupplevda erfarenhet av att möta oerfarna sjuksköterskor i en svår situation på en specialistklinik. Därmed inte sagt att det är de nyutbildade sjuksköterskornas fel!

Udden i ledaren är riktad mot arbetsgivarna som inte förmår värdera specialistsjuksköterskor och därmed säkra tillgången på erfaren personal. Vi har flera gånger skrivit i Vårdfacket om bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom barnsjukvården. 2007 gjorde till exempel Vårdförbundet en kartläggning som visade att sex av tio sjuksköterskor på Astrid Lindgrens barnsjukhus saknade specialist-utbildning.

När vi i förra numret av Vårdfacket uppmärksammade de neddragningar som sker på sjukhus runtom i landet aktualiserades frågan på nytt. På de kliniker vi besökte oroade man sig för att erfarna sjuksköterskor försvinner när arbetsbelastningen ökar och beskrev också svårigheten att hinna med att handleda studenter.
Den som ska starta sin yrkeskarriär i vården har rätt att arbeta under villkor som är rimliga. Det handlar både om de villkor arbetsgivaren ger liksom, precis som du skriver, om attityder från äldre kolleger och patienter. Jag hoppas att du möter arbetsplatser där din kunskap och vilja till lärande respekteras!

Vänliga hälsningar
Iréne Wanland
chefredaktör, Vårdfacket

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida