”Vi vill arbeta för en ökad etnisk mångfald”

12 januari 1998

Regelbundet kommer rapporter om att invandrare på olika sätt diskrimineras. Genomgående är att de har svårare att få jobb än infödda svenskar. Andelen invandrare med fackliga och politiska uppdrag är också lågt. Det är ett slöseri med människor som kommit till Sverige med en mångfald av nyttiga kunskaper och erfarenheter, menar en rad organisationer: TCO, LO, Saco, Svenska arbetsgivareföreningen Saf, Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Försäkringskasseförbundet och Kommunala företagens Samorganisation.

Organisationerna uppmanar nu arbetsgivar- och fackliga organisationer samt företag att arbeta för en ökad etnisk mångfald. För att stödja det fortsatta arbetet kommer organisationerna att bilda ett gemensamt råd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida