Vi vill öka dialogen

14 maj 2001

På förbundsrådet i mars ägnade vi en hel dag åt att diskutera de biomedicinska analytikernas situation i arbetslivet, deras utbildning samt yrkets utveckling i framtiden. Och på hälso- och sjukvårdsstämman i slutet av april hade vi fler än dubbelt så många seminarier om biomedicinsk laboratorievetenskap som vi haft tidigare.

Detta är bara några av flera exempel på aktiviteter förbundet anordnar för att belysa och diskutera frågor och ämnen som berör just denna av förbundets yrkesgrupper. Och det finns flera skäl till att göra detta, bland annat därför att förhållandena inom hälso- och sjukvården förändras, vilket ställer ökade krav på laboratoriemedicinen.

Men en annan viktig anledning är det faktum att många biomedicinska analytiker lämnar Vårdförbundet. Att en del, som börjar arbeta inom läkemedelsindustrin eller läkemedelsforskningen, övergår till andra förbund i stället, är förstås förståeligt. Men något som är viktigt att komma ihåg för de biomedicinska analytiker som lämnar förbundet, eller som funderar på att göra det, är att Vårdförbundet inte bara företräder medlemmarna, utan också yrket. Vi är det av alla förbund som kan frågor som rör utbildning eller lagstiftning som påverkar yrket, och vi arbetar ständigt i olika former med att påverka och förbättra dess förutsättningar.

Förändringen av yrkestiteln, från laboratorieassistent till biomedicinsk analytiker, var möjlig att genomföra för att vi träffade avtalet med Landstingsförbundet. Vårdförbundet drev också frågan om skyddad yrkestitel och bidrog till att detta blev verklighet. Det här är några exempel på vad Vårdförbundet gör som betyder något oavsett var du som biomedicinsk analytiker arbetar.

För att få reda på hur de biomedicinska analytikerna ser på Vårdförbundet, och för att vi ska kunna bli ett förbund de vill vara medlemmar i, har vi under våren träffat flera av dem i så kallade fokusgrupper.

Och signalerna om att de biomedicinska analytikerna är missnöjda med förbundet är tydliga. Bland annat anser många att de inte får ut tillräckligt mycket av medlemskapet.

Jag tror också att vi i förbundet varit dåliga på att kommunicera ut till de biomedicinska analytikerna vad förbundet gör och åstadkommer för dem. Detta vill vi bli bättre på, och vi kommer därför inom kort att genomföra aktiviteter lokalt för att öka dialogen mellan förbundet och denna yrkesgrupp.

Jag tror också att det är så att biomedicinska analytiker inte riktigt ser sig själva i Vårdförbundet. En av orsakerna till det är att vi inte tillräckligt tydligt synliggör vad just denna grupp bidrar med i hälso- och sjukvården. Det tänker vi också ändra på.

Ytterligare en orsak till varför de biomedicinska analytikerna tenderar att lämna förbundet hänger ihop med utvecklingen på laboratorierna. De ekonomiska neddragningarna under 1990-talet drabbade även dem, och verksamheten där.

Och från att ha haft ett överskott på biomedicinska analytiker har vi nu dessutom en brist som lett till en allt mer pressad arbetssituation.

Under hela 1990-talet ackrediterades samtidigt många laboratorier, och det finns anledning att fundera över hur denna utveckling har påverkat vårt yrke och yrkets utveckling. För ackrediteringen styr också arbetsorganisationen och begränsar i många fall möjligheterna att ta egna initiativ, eftersom det är någon annan som styr vilka metoder som ska användas.

Jag tycker att de biomedicinska analytikerna har rätt i sin kritik av Vårdförbundet. Vi måste bli bättre. Vara tydligare med vad vi kan erbjuda för mervärde i medlemskapet för dem.

Det gäller självklart också för förbundets övriga yrkesgrupper. Och den medlemsundersökning vi genomförde och presenterade offentligt förra året blev startskottet för det förändringsarbete som nu pågår och som syftar till att göra Vårdförbundet mer attraktivt för samtliga medlemmar. Ett jättespännande arbete med mycket nytänkande! Men framför allt är det målinriktat med en tydlig riktning – det är du, som medlem, som ska stå i
centrum.

Du, som den individ och yrkesmänniska du är, ska kunna hitta det som är värdefullt för just dig i medlemskapet i Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida