Viagra och Cialis subventioneras åter

? Det här kan innebära stora kostnader för landstingen och vi har överklagat beslutet till Regeringsrätten. Det säger utredare Gunilla Thörnwall Bergendahl om kammarrättens beslut att tills vidare återigen plocka in impotensmedlen i läkemedelsförmånen.

12 augusti 2004

Det var den sista juni som tingsrätten gav läkemedelsförmånsnämnden bakläxa på beslutet att ta bort högkostnadsskyddet för impotensmedlen Viagra och Cialis.

När Viagra lanserades i Sverige år 2000 kostade potensmedlen landstingen 15 miljoner kronor i månaden i subventioner. Våren därpå togs medlet bort ur läkemedelsförmånen av regeringen.

Men förra våren ansökte det läkemedelsföretag som tillverkar Cialis på nytt hos läkemedelsförmånsnämnden, LFN, om att medlet skulle få ingå i läkemedelsförmånerna.

Idel överklaganden

Nämnden avslog och läkemedelsföretaget överklagade till länsrätten i Stockholm. Det gjorde också det läkemedelsföretag som tillverkar Viagra.

Länsrätten beslöt den sista juni att gå på deras linje ? medlen ska ingå i högkostnadsskyddet. Fast inte generellt för alla patienter, utan utskrivet för vissa patientgrupper.

LFN överklagade genast till kammarrätten, och tingsrättens beslut om subventioner kunde därför inte träda i kraft ute på apoteken.

Men i går beslöt kammarrätten att Viagra och Cialis tills vidare ska rymmas inom högkostnadsskyddet ? åtminstone tills kammarrätten har tagit ställning till LFNs överklagan. Ett beslut som LFN genast överklagade till Regeringsrätten.

Läkarna avgör hur dyrt det blir

Kammarrättens beslut i går gäller recept utfärdade efter den fjärde augusti ? det datum då rätten fattade sitt beslut. Det innebär att Viagra och Cialis subventioneras för patienter med diabetes, högt blodtryck, hjärt/kärlsjukdomar, ryggmärgsskador, hormonrubbningar, sjukdomar i nervsystemet, psykiska besvär, dialysbehandlade njursviktspatienter, patienter som genomgått bäckenkirurgi, och patienter som har bedömts av specialist på erektil dysfunktion.

? Sen är det ju upp till varje förskrivare att hålla sig till beslutet, apoteken kan ju aldrig kontrollera om en patient omfattas av förmånen i de fall läkarna har markerat för subvention, konstaterar Gunilla Thörnwall Bergendahl, utredare på Landstingsförbundet.

Landstingsförbundet stödjer LFNs beslut – att behandlingar som utjämnar skillnader i funktionsförmåga i den dagliga livsföringen är mer angelägna att subventionera – och har lämnat ett eget yttrande till länsrätten.

Låg angelägenhetsgrad

I det skriver landstingens läkemedelsförmånsgrupp att erektil dysfunktion måste betraktas som en sjukdom med relativ låg angelägenhetsgrad och att hälso- och sjukvården i dagens läge inte har tillräckliga resurser för att prioritera subvention av impotensmedel.

? Självklart är vi rädda för att kostnaderna ska dra i väg. Det här är en verklig joker och det kan nog bli vad som helst. Vi hoppas på ett stopp inom de närmaste veckorna, i väntan på kammarrättens beslut. Men om alla ska yttra sig eller vi måste invänta kammarrätten kan det ta lång tid, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida