Vice ordförande blev ordförande

7 december 1998

JÖNKÖPING. Barbro Knopp Johlander, tidigare vice ordförande, heter den nya ordföranden i Vårdförbundets lokala avdelning i Jönköping. Hon valdes i oktober vid det extra årsmöte som utlysts sedan den tidigare ordföranden, Ann-Charlotte Nore, lämnat sin post för annan verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida