Videovård. Minskar geografiska avstånd och kötid

Videovård. Minskar geografiska avstånd och kötid
Luleå tekniska universitet och sjukvården i Norrland är först ut med att använda sig av, och forska på videokonsultation i glesbygd. Bild: Luleå tekniska universitet

Att träffa specialistläkare via videolänk fungerar bra både för patienter och personal i glesbygd, visar distriktssjuksköterskan Annette Johansson i sin avhandling.

31 mars 2015

Med fokus på hudåkommor har Annette Johansson vid Luleå tekniska universitet studerat hur tillgängligheten till vård kan öka i glesbygden, sett från patientens, invånarnas och hälso- och sjukvårdpersonalens syn.

Enkel utrustning

Allt som behövs är en handkamera, en dator och sällskap av en distriktssköterska eller läkare på hälsocentralen. Sedan kan specialistläkaren sätta i gång med sin konsultation direkt via länk. På två besök på hälsocentralen kan patienten få en diagnos och eventuell medicinering direkt.

Den stora vinnaren är patienten, som slipper både lång resväg och väntetider på upp till 18 månader. Men också miljön skonas och konsultationen kan fungera som ett inlärningstillfälle för personalen.

En bild säger mer

I en förstudie visade det sig att både boende och personal var lite skeptiska till tekniken i början, men allt efter som studien rullade på har båda parter övertygats om fördelarna. För distriktsjuksköterskorna har det inneburit en extra arbetsuppgift, men också ett hjälpmedel då det är lättare att förklara vissa åkommor i bild än i text på en remiss.

– Att använda sig av teknik är en del av framtiden och kommer att öka allt mer inom hälso- och sjukvården, säger Annette Johansson i ett pressmeddelande.

Efter att projektet avslutats har flera hälsocentraler valt att fortsätta med videokonsultationer och det finns en vilja inom Norrbottens läns landsting att nyttja tekniken ännu mer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida