Vikten av beröring

Vikten av beröring

Massage och beröring? — inspiration för ?äldreomsorgen?Berit Seiger Cronfalk?Gothia fortbildning 2017?www.gothiafortbildning.se?

2 augusti 2017

En patients önskemål om ”en annan slags beröring” än den som fysioterapeuten erbjöd blev inledningen till ett nytt område att utforska för författaren. Under sina första år som masserande sjuksköterska häpnade hon över behovet av massage, men också över beröringens effekter. Tvivel och kritiska frågor fick henne att studera vad som händer vid beröring, om det spelar någon roll vem som utför den och om det är massagen eller uppmärksamheten som ger effekt. Den neurofysiologiska forskningen har lärt henne hur beröringen påverkar hjärnan så att ångest dämpas och smärta lindras. Och ja, det spelar roll vem som ger den; beröring kräver personal med förståelse för patienters olikheter och kunskap om deras förhållande till den egna kroppen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida