Viktig bro saknas

6 februari 2013

När äldre personer som har vårdats på sjukhus ska åka hem känner de sig utsatta och sårbara. Då betyder det mycket om vårdpersonalen visar intresse och engagemang för dem och deras närstående och ser dem som individer. ?

De vill också att utskrivningsprocessen ska vara en bro mellan sjukhuset och hemmet, men så är det sällan. Den kan saknas eller vara svag.

Avhandlingen: Discharged from hospital and in need of home care nursing – experience of older persons, their relatives and care professionals.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida