»Viktigt att ha arbetsgivaren med sig«

På röntgen delas dygnet in i timmar och varje timme har sitt speciella värde.

7 februari 2000

Gun-Britt Simu, sjuksköterska på röntgen och företrädare för Vårdförbundet, är den som dragit det tyngsta lasset i arbetet med ett nytt arbetstidssystem.

Hon berättar om många nätter hemma vid skrivbordet, med penna, papper och miniräknare, och med maken Melker som hjälp.

– I början fanns ett stort motstånd, men det försvann allt eftersom och nu är det ingen som är missnöjd, berättar hon.

Samtidigt poängterar hon hur viktigt det är att ha arbetsgivaren med sig.

– Har man inte det är det svårt att genomföra en sådan här förändring.

Innan det var klart med det hon kallar morötterna, ersättningen för olika arbetstider, fanns det en del som sa »vi börjar arbeta på det här sättet först och ser hur det fungerar innan vi diskuterar ersättningen«.

– Men Vårdförbundets samordnare på sjukhuset, Bengt Sjöberg, var mycket bestämd. Han sa att ersättningen måste vara klar innan, annars skulle det bli svårt att få något extra eftersom arbetsgivaren då kunde hävda att det var ordinarie arbetstider, berättar Gun-Britt Simu.

Fler jobbar helger och nätter
Arbetstidsförändringen har lett till att fler än tidigare går in och arbetar helger och nätter. Förutom den högre lönen (om Gun-Britt Simu skulle arbeta exakt som hon gjorde tidigare så skulle hennes månadslön stiga med 2 200 kronor) har det blivit lättare att kombinera arbetet med privatlivet.

– Det finns dock några faror. Dels att det alltid blir samma person som tar de svåraste tiderna »eftersom ingen annan tar dem«, dels att det kan leda till att kvinnan gör mer av hemarbetet. Maken kan ju säga att hon ska önska sig tider så att hon hinner göra mer hemma, säger Gun-Britt Simu.

Höjd kompetens
Det nya arbetstidssystemet har lett till en kompetenshöjning, i och med att allt fler skaffar sig kompetens på alla maskiner och därmed kan klara fler typer av undersökningar.
Men det finns också vissa nackdelar, enligt Gun-Britt Simu.

– Arbetstiden är mer slimmad och det finns inga överlappningstider. Eventuellt kan den ökade kunskapen om fler undersökningar leda till att specialistdjupet försämras, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida