Student

”Viktigt att planera in egentiden”

”Viktigt att planera in egentiden”
Hellre löpa en runda än äta skräpmat och godis när man är trött. Det är ett sätt att utöva egenvård, enligt nyexade studenterna Fredrik Stjärne och Marie Lindkvist. Foto: Privat.

Sjuksköterskor kan bli bättre på att prioritera sin egen hälsa. Det gynnar i förlängningen även patienterna, menar Marie Lindkvist och Fredrik Stjärne, som skrivit en kandidatuppsats om sjuksköterskors strategier för egenvård. ”Vi måste leva som vi lär”, säger de.

Det var ingen slump att idén till uppsatsämnet kläcktes i joggingspåret. Marie Lindkvist och Fredrik Stjärne, som nyligen tog examen från sjuksköterskeprogrammet vid Marie Cederschiölds högskola i Stockholm, hittade under utbildningen ett gemensamt intresse i hälsa och fysisk aktivitet.

– Vi är ”pandemistudenter” som bara träffades digitalt den första tiden. En dag bestämde vi oss för att ses utomhus. Eftersom båda gillar löpning sprang vi en runda tillsammans, säger Fredrik Stjärne.

Redan termin ett läste de en kurs i stresshantering, där de bland annat provade meditationsövningar. Det gav en tidig insikt om vikten av återhämtning.

– Många lämnar yrket för att det är för stressigt och för att de inte hinner återhämta sig mellan arbetspassen. Kanske innebär de nya direktiven om dygnsvila en förbättring. Men det gäller också att känna igen signalerna och vara medveten om vilka behov man har. Att vara snäll mot sig själv, säger Marie Lindkvist.

Viktigt sätta gränser

I kandidatuppsatsen gör de en litteraturstudie med fokus på sjuksköterskors strategier för egenvård.

– Det finns inte jättemycket forskning på området, särskilt inte i Sverige. Men vi hittade även artiklar från exempelvis USA och Australien, säger Fredrik Stjärne.

Motion, kost och sömn ansågs vara viktiga komponenter för en god hälsa, liksom ”spirituella” intressen som yoga och mindfulness. Sjuksköterskorna i studierna lyfte också fram gränssättning mellan jobb och privatliv. En artikel visade att de som jobbar natt får sämre förutsättningar för en hälsosam livsstil, och en annan att det kan vara stigmatiserande att prioritera den egna hälsan.

– Under en av mina vfu-placeringar var det en läkare som sa: ”Nu har jag håltimma, då tar jag lite friskvård”. Det har jag aldrig hört från en sjuksköterska! Det vore intressant att se hur inställningen skiljer sig mellan olika yrkesgrupper, säger Fredrik Stjärne.

Marie Lindkvist tror att det är kopplat till yrkesidentiteten.

– Som sjuksköterska har man patienten i fokus. Man vill ta hand om andra och är inte lika benägen att ta hand om sig själv. Men vi menar att det är viktigt att vi sjuksköterskor lever som vi lär för att orka ett långt yrkesliv, säger hon.

Fredrik Stjärne drar en parallell till föräldraskapet.

– Det är lätt att prioritera bort sin egen träning för att man är trött eller behöver följa barnen till deras aktiviteter. Men på ett flygplan får man instruktioner om att sätta på sin egen syrgasmask innan man hjälper sitt barn. Det gäller även i relation till patienterna.

Humor hjälper

Några sjuksköterskor menade att en humoristisk jargong bidrog till en trivsam arbetsmiljö, något som gjorde återhämtningen lättare.

– Det är klart att arbetsmiljön är chefens ansvar, men om man gräver lite djupare så är det allas ansvar. Och det är viktigt att tänka på att vår arbetsmiljö är patienternas vårdmiljö, säger Marie Lindkvist.

Efter studierna har Fredrik Stjärne börjat jobba på en vårdcentral och Marie Lindkvist på en närakut. Båda har tidigare karriärer bakom sig i bland annat finans- och musikbranschen. Men nu är de extra uppmärksamma på återhämtningen.

– Jag ska försöka hitta rutiner och planera in min egentid. Det ska bli intressant att se hur det har gått om ett år! säger Marie Lindkvist.

– Om jag är stressad och trött ska jag inte äta skräpmat och en påse godis på kvällen, utan försöka träna och njuta av en sallad med vackra färger. För mig har mindfulness fungerat bra, det har hjälpt mig att ta korta pauser under dagen, säger Fredrik Stjärne.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida