”Viktigt för det fortsatta arbetet”

Det har kommit fram många nya och viktiga synpunkter som kommer att vara till glädje i förbundets fortsatta arbete, sa Eva Fernvall när hon avslutade Vårdförbundets kongress i dag.

21 januari 2004

De totalt 190 ombuden från hela landet har diskuterat allt från arbetsmiljö och arbetsvillkor på den enskilda arbetsplatsen till vilka möjligheter Vårdförbundet har att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården. Men också vad förbundet har varit bra och dåligt på och vilka frågor som är viktiga i framtiden.

 – Resultatet är imponerande. Det har kommit fram massor av synpunkter som vi kommer att ha stor glädje av i det fortsatta arbetet, sa Eva Fernvall när hon avslutade kongressen.

Utvärderingar viktiga

Några beslut fattades inte. Syftet var att göra en utvärdering av de senaste årens arbete och hur man ska kunna gå vidare. Något som Eva Fernvall anser är viktigt.

– Vi behöver bli bättre på att utvärdera det vi gör, sa hon.

En sammanfattning av alla förslag och idéer som fördes fram under kongressen kommer att vara klar när Vårdförbundets förbundsråd (förbundsstyrelsen och ledande företrädare för förbundets 21 lokala avdelningar) träffas i början av februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida