»Viktigt känna sig välkommen«

13 maj 2002

Byta perspektiv. Det är det viktigaste med förslaget till Vårdpolitisk idé. Det säger Anna-Karin Eklund och Lisbeth Löpare Johansson, ledamöter i förbundsstyrelsen som har lett arbetet.

– Det handlar om att utveckla primärvården. Felet har tidigare varit att man satt fokus på primärvården och primärvårdens funktion utan att sätta in den i den övriga sjukvårdsstrukturen. Det fordras ett bredare perspektiv, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Anna-Karin Eklund pekar på den frustration som många känner i dag inför primärvården, att de inte känner sig välkomna.

– Vi måste skapa tillit och tillgänglighet. Människor ska känna sig välkomna när de vänder sig till vården.

Men ett syfte med den nuvarande »grindvaktsfunktionen« är ju att hålla kostnaderna i schack. Finns det inte en risk att de skenar i väg?

Lisbeth Löpare Johansson är inte rädd för det.

– Man kan ha två strategier: att mota bort eller att öka tilliten. Med större tillit får man mer egenvård, det minskar kostnaderna. Genom en ny organisation får man bättre vård till lägre kostnad; dessutom ger lotsen vägledning genom sjukvårdsorganisationen vilket minskar kostnaderna. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida