Viktigt med erfarenheter från andra länder

Kontakter mellan kolleger från olika länder stärker både utvecklingen av yrket och utvecklingen av vården, sa Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk när en indisk delegation besökte förbundet.

26 oktober 2005

En sjukvårdsdelegation från Indien på Sverigebesök passade i dag på att besöka Vårdförbundet för att få en orientering om hur en stark facklig organisation kan agera på hälso- och sjukvårdsområdet. I Indien är fackföreningarna små och maktlösa.

Extra intressant tyckte delegationen att den svenska strategin med individuella löner var.

– Hos oss är sjuksköterskor och barnmorskor lågt betalda och har en underordnad ställning. Alla får samma lön oavsett om de arbetar bra eller dåligt, så de blir dåligt motiverade att utveckla sig och ta större ansvar. Dessutom är de oerhört rädda att begå misstag för då kan de bli stämda på mycket höga summor pengar. De tycker att det är säkrast att göra så lite som möjligt, förklarar Sheila Seda.

Hon är generalsekreterare i Indiens sjuksköterskeförening (The Trained Nurses´Association of India) som organiserar 200 000 av landets 900 000 sjuksköterskor och 5 000 av de 300 000 barnmorskorna.

Utbredd mödradödlighet

Leila Caleb Varkey är sjuksköterska, barnmorska och medicine doktor och representerade White Ribbon Alliance for Safe Motherhood in India, en organisation som arbetar för att minska mödradödligheten.

Hon berättade att mödradödligheten i genomsnitt är 580 kvinnor per 100 000 med en regional variation på mellan 267 och 697. Det föds över 22 miljoner barn om året.

– En stor del av dödsfallen beror på blödningar i samband med förlossningen, bristande mödrahälsovård i kombination med blodbrist, allmän undernäring och malaria. Många beror också på illa utförda aborter, berättade hon.

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk menade att direkta erfarenhetsutbyten mellan kolleger från olika länder är viktiga.

– Inte minst för det gemensamma internationella arbetet. Det är viktigt både för ykreskårernas och vårdens utveckling. Dessutom arbetar en stor andel av våra medlemmar själva utomlands, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida