Viktigt om smittskydd

6 oktober 2003

Tvätta händerna! Uppmaningen tål att upprepas. I denna bok påpekas att den mänskliga handen är den kanske viktigaste smittöverföraren. Redan som mycket små utforskar vi vår omgivning med händerna och det fortsätter vi med hela livet. Med noggrann handtvätt med flytande tvål och vatten blir vi av med 90 procent av de smittämnen vi annars skulle ha fått i oss via slemhinnorna eller spritt vidare till andra människor och kanske patienter.

Men handtvätt är inte den enda effektiva åtgärden mot smittspridning. Boken ger en beskrivning av de åtgärder på individ- och samhällsnivå som måste till för att skyddet mot smitta ska vara så effektivt som möjligt; såväl övervakning av vaccinationsprogram och smittspårning som hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar beskrivs. I bilagor finns tabeller över smittsamma sjukdomar, smittvägar, sjukdomssymtom och åtgärder, lagstiftning som reglerar smittskyddsarbetet samt adresser till smittskyddsenheter och andra relevanta myndigheter. En praktisk handbok om smittskydd är vad redaktörerna för denna bok vill att den ska vara. Den riktar sig till professionella på alla nivåer, från mikrobiologer till miljö- och hälsoskyddsinspektörer, och naturligtvis alla som arbetar i vården.

Författare Karl Ekdahl och Johan Giesecke (red) Titel Smittskyddsboken, 496 sidor
Förlag Studentlitteratur 2003 Cirkapris 600 kronor ISBN 91-44-04197-7

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida