Viktigt steg mot unik klinik

31 juli 2013

En 200 tons cyklotron har installerats vid Skandionkliniken, Nordens första klinik för behandling med protoner som ska stå klar nästa sommar. Cyklotronen är en partikelaccelerator som laddar protoner inför strålbehandling. Med den minskar risken att skada friska organ och vävnader jämfört med traditionell strålning.
Cancerpatienter från hela Sverige ska tas emot vid kliniken i Uppsala.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida