Viljan att påverka ledde från facket till riksdagen

»Jag engagerade jag mig politiskt för att kunna påverka mer«, säger Gunvor G Ericson, nyvald ledamot i riksdagen för miljöpartiet.

3 november 2006

Gunvor G Ericson var ordförande för Vårdförbundet i Södermanland under andra halvan av 1980-talet och hade då möjlighet att påverka utvecklingen inom vården.

– Samtidigt kände jag att det inte räckte, säger hon.

Hon engagerade sig politiskt. Nu lämnar hon sin plats som landstingsråd och vice ordförande i landstingsstyrelsen i Sörmland för riksdagen.

Gunvor G Ericson är övertygad om att hon i sitt riksdagsarbete har nytta av sin bakgrund som sjuksköterska och av att ha varit fackligt aktiv. Och hon kommer att föra fram en del vårdfrågor.

– Jag vill att den lag som säger att bara läkare får göra aborter ska ändras. Även barnmorskor ska kunna göra medicinska aborter.

Hon vill också arbeta för medborgarnas möjlighet att få en bra vård i hela vårdkedjan.

Gunvor G Ericson är ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott och suppleant i socialutskottet. Dessutom suppleant i kulturutskottet – varför det?

– Jag har ett speciellt intresse för idrottsfrågor och idrotten ligger hos kulturutskottet. Idrotten är en viktig del av folkhälsan, säger hon.

Andra från Vårdförbundets medlemsgrupper som också sitter i riksdagen:

  • Ann Arleklo (s)
  • Catherine Persson (s)
  • Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)
  • Cristina Husmark Pehrsson (m)
  • Elina Linna (v)
  • Gunilla Wahlén (v)
  • Lena Asplund (m)
  • Margareta B Kjellin (m)
  • Marina Petersson (s)

Lena Asplund är biomedicinsk analytiker, Margareta B Kjellin och Elina Linna vårdlärare, övriga sjuksköterskor. Cristina Husmark Pehrsson är dessutom socialförsäkringsminister.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida