Vilken honung ska vi välja?

Vilka effekter får de val vi gör? Det funderar nu Vårdförbundet på och ser över sin del i det globala rättvisearbetet. Målet är att kunna kalla sig en fair union.

Vårdförbundet är redan medlem i organisationen Fairtrade. Bland annat märks det i val av kaffe och te som köps in för fikaraster. Nu vill förbundet gå ett steg längre och bli en fair union. Frågan är: Hur gör man?

Den kvalitetsstämpeln finns det inget utarbetat innehåll för. Utmaningen är att hitta sin egen väg. Det handlar om att förstå och införliva fairtrade-filosofin i det praktiska arbetet — på alla plan.

Målet är att så långt det är möjligt göra affärer med företag som har kollektivavtal, välja fairtrade-produkter, ta miljö- och etisk hänsyn, minska förbundets miljöpåverkan och undvika ekonomiska placeringar i verksamheter som kränker mänskliga rättigheter.

Delarna som ska analyseras och förändras är alltså många. Det gäller att skapa en stabil linje framåt och inte drunkna i detaljer, som vilken honung som ska köpas in. För är det bättre med importerad ekologisk honung än svensk närproducerad? Svaret på den frågan är kanske att ”rimligt” och ”good enough” ska gälla.

En särskild grupp på tio personer från hela landet; medlemmar, anställda och förtroendevalda i Vårdförbundet, har utsetts för att arbeta fram en övergripande plan för fair union-arbetet.

Sari Vahanto, verksamhetscontroller på Vårdförbundets nationella kansli, är sammankallande.

— Det här är verkligen en utmaning. Frågan är hur långt vi ska gå, det ska ju vara ekonomiskt försvarbart också, säger hon.

Gruppen började träffas före jul och har just påbörjat det digra arbetet.

Men redan nu är det klart att 300 fairtrade-ambassadörer ska utbildas. Målet är att förbundet ska hinna bli en fair union före kongressen 2014 för att, som man beslutade på kongressen 2011, ”leva som man lär”.

Fakta. Fairtrade

Exempel på varor som kan vara fair trade-märkta är: kakao, kaffe, socker, frukt, honung, bomull och blommor.

När man väljer fairtrade-märkt betyder det att odlare och anställda i utvecklingsländer får mer betalt och bättre villkor. Lönerna är högre, minimipris garanteras och handelsavtalen ger långsiktigt samarbete. Barnarbete är förbjudet och produktionen tar hänsyn till miljön.

Dessutom betalas premier ut till exempelvis skolbyggen och andra investeringar i lokalsamhället. Produktmärkningen är oberoende och internationell och garanterar att fairtrade-kriterierna följs.

Läs mer
www.fairtrade.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida