Enkät: Vilken uppgift tycker du är svårast på jobbet?

31 juli 2018
Tanja Renfors.

Tanja Renfors
?Ansvarig sjuksköterska på akutmottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde
?— Svårt just nu är en utmaning som återkommer varje sommar. Inför semesterperioden får vi många nya medarbetare — undersköterskor, sjuksköterskor och läkare — och även om det är bra innebär det också merarbete. Många är oerfarna och behöver lång upplärning, vilket tar tid och kraft av erfaren personal. Särskilt som vi under hela året fått många nya, ofta oerfarna, kolleger. I min roll som ansvarig sjuksköterska tar jag emot alla samtal och larm och det är mitt ansvar att välja ut medarbetare till larmen. När man inte har hunnit lära känna sina nya kolleger kan det vara svårt.

 

Katharina J Gustafsson.

Katharina J Gustafsson
Ledningssjuksköterska på akutmottagningen, Hallands sjukhus, Varberg
— Det svåraste är att räcka till. Jag är gammal i gamet och får hjälpa till med allt möjligt. När jag tar hand om mina patienter får jag samtidigt svara på frågor och ge råd på vårdavdelningarna till nya.
— Vi har högt inflöde av patienter, när de inte får tid hos vårdcentralen kommer de hit. Sedan har sjukhuset indragna vårdplatser, så vi får inte upp patienter till vårdavdelningarna.Jag får prioritera och sedan göra en sak i taget, ja det blir ibland två saker i taget. Man får kämpa på.
— Vårt nya arbetssätt med en ledningssjuksköterska som fördelar patienter mellan de olika teamen fungerar bättre än tidigare.

 

Albin Kikuchi. Foto: Peter Holgersson

Albin Kikuchi
Sjuksköterska, kirurgisk akutvårdsavdelning, Universitetssjukhuset Linköping
— Den svåraste uppgiften hittills tycker jag har varit att rapportera patienter till medicinjouren vid hjärtstopp och även att rapportera patienter till intensiven när de blivit dåliga. Det har känts svårt att få med allt och också att avgöra vad som är relevant att rapportera eller inte.
— Jag har nog inte gjort så mycket för att komma över mitt motstånd mot att göra uppgiften men tror att det är något jag blir bättre på ju fler gånger jag gör det. Större erfarenhet gör nog också att man behåller lugnet och hanterar situationen bättre.

 

Emma Abrahamsson.

Emma Abrahamsson
Biomedicinsk analytiker, enheten för klinisk fysiologi, Blekingesjukhuset, Karlskrona
— Det är nog att möta människor som är i så olika stadier av sina sjukdomar.
— Ena gången kan det vara en väldigt sjuk patient som ska undersökas inför en canceroperation, andra gången någon som är frisk men upplever domningar i benen.
— Ibland är det svårt att bemöta den som är väldigt sjuk och som kanske är i slutskedet av sitt liv. Men sen kan det också vara svårt att ställa om från en som är frisk till nån som är väldigt sjuk och tvärtom.
— Jag försöker se varje möte som ett kapitel. Men jag tycker att det är svårt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida