Vill åtgärda det ökande våldet

6 januari 2006

När förekomsten av hot och våld mot vårdpersonal i Göteborgsområdet undersöktes fann man att personalen, främst inom akutvård, psykiatri och ambulans, var oroliga över det ökande våldet. Folkpartisten Måns Åberg skrev motionen »Acceptera inte våldet« och nyligen antog regionfullmäktige i Västra Götaland ett åtgärdsprogram.

Nu hoppas Måns Åberg på att det följs upp av lokala rutiner. Utbildning av både chefer och medarbetare i hur hot och våld ska förebyggas, hanteras och rapporteras har redan kommit i gång på flera håll.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida