Vill att vården lär av misstagen

Vill att vården lär av misstagen
Sofia Wallström har stort fokus på att utveckla arbetsmetoderna för tillsynen. Foto: Lars Nyman

Ivo ska inte bara leta fel utan också bidra till utveckling. Nya generaldirektören Sofia Wallström vill ge personalen förutsättningar att förbättra vården.

6 augusti 2019

Det är inte hennes första generaldirektörsjobb — men kanske det viktigaste. När Sofia Wallström tillträdde som högsta chef för Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, sa socialministern att myndigheten är avgörande för tilliten till vården. Den ska säkerställa en god och jämlik vård och omsorg. Det är stort.

När vi ses i början av juli har Sofia Wallström varit generaldirektör på Ivo i två veckor. Hon tycker att starten har varit bra.

— Jag har ägnat de här veckorna åt att träffa så många som möjligt. Min tanke är att ha dialoger med dem myndigheten ska samarbeta med och med dem vi är till för. Jag tror på dialoger.

”Barnmorskor kritiseras för felaktigt tolkat CTG”. ”Sjuksköterska befaras vara patientfarlig”. ”Akut insulinbrist missades av både läkare och sjuksköterska”. I varje nummer av Vårdfokus berättar vi om ärenden som har utretts av Ivo och resulterat i kritik av både vårdgivare och enskilda sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Tillsyn och inspektioner kan låta avskräckande, men är metoder för att upptäcka risker och brister. Uppföljning ger kunskap om hur man kan undvika att det händer igen. Det är så tillsynsmyndigheten kan bidra till en säkrare och bättre vård.

Sofia Wallström vill öka patienters och brukares tillit till Ivo genom att involvera dem mer i tillsynen. Hon vill också öka professionernas kännedom om och tillit till myndigheten.

— Jag tror att de flesta vet vad tillsyn innebär. Den har funnits länge, men har utvecklats genom åren. Det finns säkert behov av att öka kännedomen om att tillsynen numera också bidrar till lärande och därmed till att ge personalen bättre förutsättningar att utveckla det de gör.

Hon vet ännu inte hur det är ställt med vårdpersonalens tillit till Ivo. Men efter att ha varit på Almedalsveckan och pratat med flera företrädare är hennes bild att förtroendet är gott. Men också att det finns en önskan att Ivo ska kunna bidra mer till utvecklingen av en god och säker vård. Det är en utmaning, menar hon, inte minst eftersom vården står inför så stora förändringar:

— Att klara den framtida kompetensförsörjningen, kunna möta kraven på digitalisering och ställa om till en nära vård med patienten i fokus. Det här är sådant som påverkar oss alla och jag blir glad när jag märker att professionerna tycker att tillsynen är en viktig del i det.

Det har varit en rivstart av möten och dialoger för den nya generaldirektören. Efter sommaren ser hon fram emot att hinna resa runt i landet — både för att träffa personal inom vård och omsorg och de egna medarbetarna. Hon är högsta chef för en myndighet med över 700 anställda och regionkontor på sex platser i landet. Det blir en utmaning att lära känna organisationen och dem den är till för.

Sofia Wallström har stort fokus på att utveckla arbetsmetoderna för tillsynen och säger att både hon och myndigheten står inför en utvecklingsresa.

— Vi är i ett bra läge i vår verksamhet där vi är redo att växla upp och utvecklas ännu mer. Då är dialogen om hur vår tillsyn kan främja lärande viktig. Det gäller enskilda fall, men kanske framför allt förbättring av vårdkedjor och samordning kring patienten.

DET HÄR ÄR IVO:
Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har funnits sedan 2013. Ivo ansvarar för tillsynen över hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS-verksamhet. 2018 fattade Ivo 31 000 tillsynsbeslut, som bland annat grundade sig i klagomål från patienter och anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah.

Ivo utövar också tillsyn över sjukvårdens personal och kan utdela kritik samt anmäla vidare till HSAN för till exempel prövotid eller återkallande av legitimation.

Om Sofia Wallström

Ålder: 49 år.
Bor: I Enköping.
Bakgrund: Utbildad jurist. Tidigare generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Har erfarenhet från flera statliga utredningar och har jobbat på både social- och finansdepartementet.
Säger om sig själv som generaldirektör: "Jag måste vara duktig på samarbete och på att peka ut riktningen. Det hoppas jag att jag är."
Sagt av andra: "Skarp och skicklig myndighetschef som får saker gjorda." (Ur motiveringen till att Sofia Wallström i år klättrat från plats 7 till 5 på Dagens Medicins lista över vårdens makthavare.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida