Böcker i korthet

29 mars 2017
 • Äldre- och funktionshinders­omsorg. Regelsystem, organisering, ledning och personal
  Maria Bennich m fl
  (Liber 2017)
 • Grit. Konsten att inte ge upp
  Angela Duckworth
  (Natur & Kultur 2016)
 • Tid att leva. Ett tioveckors program för stresshantering med ACT och medveten närvaro
  Fredrik Livheim m fl
  (Liber 2017)
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida