Pension

Nu ska seniorerna stanna längre – vill du jobba efter 65?

Nu ska seniorerna stanna längre – vill du jobba efter 65?
Illustration: Pia Koskela

Vi är olika. Somliga varken orkar, vill eller kan jobba långt upp i åren. Andra vill ha åtminstone en fot kvar i yrkeslivet så länge det går. Men nu satsar arbetsgivarna i vården på att få fler äldre att stanna.

De senaste hundra åren har medellivslängden ökat med 23 år och vi fortsätter att bli både friskare och äldre än tidigare generationer. Snart blir det vanligt att leva till uppåt 100 års ålder och vi kommer både kunna och vilja jobba längre än till 65. Dessutom är det nödvändigt att arbetslivet blir längre för att finansiera välfärden och få pensionerna att räcka.

Det är slutsatsen från ”Delegationen för senior arbetskraft” som lämnade sitt betänkande till regeringen i november.

För vården handlar det också om behovet av arbetskraft. Bristen på många yrkesgrupper är stor redan i dag och väntas öka på grund av att många går i pension de närmaste åren. Allt fler arbetsgivare har därför börjat se över hur de ska kunna behålla seniorerna.

”Pensionärerna räddar vår vardag”

På intensivvårdsavdelningen vid Gävle sjukhus arbetar just nu tre 65-plussare.

— De betyder oerhört mycket för oss eftersom de besitter en fantastisk kunskap och erfarenhet, de är en enorm trygghet för avdelningen. Pensionärerna räddar vår vardag genom att jobba kvar eftersom det är stor brist på iva-sjuksköterskor, säger vård­enhetschefen Ulrika Boussard.

Nya åldersgränser

 • Lägsta pensionsåldern höjs.
 • Rätten att ta ut allmän pension har nyligen höjts till 62 år. Planen är att 2023 höja till 63 år och 2026 till 64 år.
 • Lagen om anställningsskydd
 • Från och med 2020 har du rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder. Om du kommer överens med din arbetsgivare kan du jobba längre än så.

  Källa: Pensionsmyndigheten

Gruppen seniorer ser inte ut som för några årtionden sedan. Både den kognitiva förmågan och den fysiska funktionen har förbättrats visar forskningen. Åldrandet har förändrats så dramatiskt att 70 snarare är det nya 50. Det finns en stor grupp människor i pensionsåldern som är fysiskt och kognitivt vitala och som har förmåga att arbeta i högre åldrar, enligt Delegationen för senior arbetskraft.

Även om normen att gå i pension vid 65 fortfarande är stark håller det på att förändras. Åldersgränsen för när man får börja ta ut pension höjs, liksom rätten att jobba kvar. (Se faktaruta.) Dessutom handlar det om ekonomi. Den som arbetar ett eller flera år extra belönas med tusenlappar i högre pension.

Gott arbetsklimat

Hur ser då en arbetsplats ut där de äldre kan tänka sig att jobba kvar till 65 års ålder och längre än så?

— Det handlar mycket om att skapa ett gott arbetsklimat där äldre känner sig uppskattade och efterfrågade, men också om flexibilitet och att göra anpassningar av arbetsmiljön, säger forskaren Maria Vigren som är arbetsmiljöspecialist på IVL, Svenska miljöinstitutet.

Fördomar om äldre arbetskraft:

”Äldre är mindre produktiva än yngre”
Stämmer inte. En del studier visar att produktiviteten sjunker med åldern, andra visar att den i stället ökar och några visar att det inte finns något samband mellan ålder och produktivitet.

”Äldre arbetar långsammare än yngre”
Behöver inte vara en nackdel. Minskad snabbhet ersätts av erfarenhet som leder till mer välgenomtänkta beslut och bättre helhetsbedömning.

”Äldre arbetskraft är dyrare”
Stämmer inte. Äldre har visserligen oftast högre lön, men på grund av det samlade regelverket kring avgifter, skatter och tjänstepensionskostnader är det billigare att anställa någon som är 66 år eller äldre.

Bättre med åren
Det här visar forskningen om äldre arbetstagare:

 • Expertkunskapen ökar.
 • Är lojala, mer motiverade och har högre engagemang.
 • Är hjälpsamma mot kollegor och nyanställda.
 • Råkar ut för färre olycksfall.
 • Har högre förmåga till konflikt-hantering, bemötande och
 • problemlösning.
 • Är noggrannare och mer pålitliga.
 • Kan lära nytt lika bra som yngre.
 • Är mer kreativa och innovativa.
 • Har lägre frånvaro.

  Källa: Delegationen för senior arbetskraft

I ett forskningsprojekt har de studerat hur ett antal arbetsplatser lyckats skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för de som är 65 år eller äldre. En av arbetsplatserna är ett företag som erbjuder medicinsk telefonrådgivning och har många äldre sjuksköterskor anställda. Företaget kräver lång yrkeserfarenhet och bred kompetens och vill gärna anställa erfarna, äldre sjuksköterskor. Att kunna förmedla trygghet och ge tydliga besked till de som ringer är viktigt.

Arbetsmiljön på kontoret är lugn och ergonomiskt utformad. De som vill kan arbeta hem­ifrån. Det finns stora möjligheter att anpassa schemat, de som inte vill arbeta långa pass kan gå in och kapa topparna under några timmar. Att få koncentrera sig på en patient i taget i stället för att ha många bollar i luften är också något som de äldre medarbetarna uppskattar.

Uppskattning och flexibilitet

Västra Götalandsregionen har påbörjat ett arbete med att få fler att orka och vilja fortsätta arbeta efter 65. I en rapport om den seniora arbetskraften i regionen listas de viktigaste faktorerna som gör att äldre stannar kvar på arbetsplatsen:

 • Uppskattning. Anställda som upplever brist på uppskattning tar ut sin pension tidigare, medan de som känner sig uppskattade väljer att arbeta vidare.
 • Flexibilitet. Möjlighet att justera arbetsuppgifter och arbetsscheman.
 • Hälsa. Arbetsmiljön, individuella anpassningar när det gäller fysiska krav och återhämtning.
 • Motivation. Att få föra vidare sin egen kompetens och kunskap till yngre kollegor är viktigt och gör att arbetet känns meningsfullt.

Rapporten har resulterat i att regionens personalutskott föreslagit flexibla arbetstider för äldre, möjlighet att gå ner i tid och slippa nattpass, utbildning av chefer och ett särskilt mentorsprogram.

Alla kan inte jobba längre

Men är det verkligen rimligt att tro att alla ska orka jobba längre? Nej, svarar Agneta Lindegård Andersson, forskare och docent i folkhälsovetenskap vid Institutet för stressmedicin i Göteborg.

— Det är naturligtvis skillnad på en AD eller arkitekt som kan tänka sig att jobba långt upp i åren och en sjuksköterska eller undersköterska som slitit länge och har en tuff arbetsmiljö. Visionen kan inte vara att alla ska kunna jobba längre, säger Agneta Lindegård Andersson.

Motiv till att gå i pension:

 1. Personliga motiv. Det vanligaste motivet är att man har många andra meningsfulla saker att göra i livet än att arbeta.
 2. Den personliga hälsan anges också som ett viktigt motiv, särskilt för de som beslutat sig för att gå i pension tidigare.
 3. Arbetsrelaterade motiv. Bland de som gick tidigt var det vanligt att ange att jobbet var för stressigt.

  Källa: Tidig och sen pensionering, Isf, Inspektionen för socialförsäkringen

Hon har tittat på forskning kring vad det är som gör att man kan, vill och orkar arbeta kvar.

— När vi närmar oss pension tänker vi ofta att det som avgör är om jag fortfarande är engagerad och trivs med mitt arbete och mina kollegor. Men det visar sig att det som sedan styr är hårda fakta: den egna hälsan och upplevd arbetsförmåga. Det här innebär att om vi ska få människor att arbeta längre kan vi inte bara jobba med motivation på individnivå, vi måste också förbättra arbetsmiljön.

Här har arbetsgivarna inom vården ett problem, anser Agneta Lindegård Andersson. För det är ofta både fysiskt tungt och stressigt att arbeta i vården. Första linjens chefer har också alltför sällan möjlighet att ge äldre medarbetare vad de behöver för att de ska orka och vilja stanna. Det kan handla om att slippa roterande arbetspass eller vissa arbetsuppgifter, men även att ta tillvara deras kunskap genom exempelvis mentorskap och ge dem utrymme att använda sig av sin långa erfarenhet.

— De ansvariga högre upp i hierarkin behöver se till att det finns redskap som gör att cheferna får tid och möjlighet att arbeta strategiskt och kan ställa frågan till sina medarbetare: Vad kan vi göra för att du ska orka och vilja fortsätta jobba?

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida