Vill få studenterna
att satsa på
professionen

Vill få studenterna
att satsa på
professionen

4 augusti 2006

– Jag kunde inte motstå utmaningen – jag kände att jag ville ta chansen när jag fick den!

Därför blir Hanna Rönnell Vårdförbundets nya ombudsman för sjuksköterskestudenterna.

Hon har gått utbildningen i Lund men därefter arbetat i ett år på Södersjukhuset i Stockholm, dels på en strokeavdelning, dels på en lungmedicinsk avdelning.

Hanna Rönnell har förstås en gedigen studentpolitisk bakgrund; hon har deltagit aktivt i Vårdförbundets studentforum och suttit i styrelsen för Vårdvetenskapliga studentkåren i Lund. Där tog hon initiativet till ett utskott som skulle bevaka studierna.

– Jag ägnade mig nog mest åt den verksamhetsförlagda utbildningen. Att förbättra sådant som inte fungerade, berättar hon.

I utskottet tog man upp sådant som är viktigt för att handledningen ska bli bra. Hanna Rönnell sammanfattar:

– Vi upplevde att det inte fanns tillräckligt utrymme för reflexion utan man gick mycket bredvid och härmade utan eftertanke.

Nu gör Hanna Rönnell ett avbrott i yrkeskarriären:

– Jag tycker att utbildningen är så avgörande för vilken vård vi sjuksköterskor kan ge patienterna, och jag vill inspirera studenterna att engagera sig i sin utbildning och i de professionella frågorna.

Hanna Rönnell är projektanställd till hösten 2007.

– Jag kunde inte motstå utmaningen – jag kände att jag ville ta chansen när jag fick den!

Därför blir Hanna Rönnell Vårdförbundets nya ombudsman för sjuksköterskestudenterna.

Hon har gått utbildningen i Lund men därefter arbetat i ett år på Södersjukhuset i Stockholm, dels på en strokeavdelning, dels på en lungmedicinsk avdelning.

Hanna Rönnell har förstås en gedigen studentpolitisk bakgrund; hon har deltagit aktivt i Vårdförbundets studentforum och suttit i styrelsen för Vårdvetenskapliga studentkåren i Lund. Där tog hon initiativet till ett utskott som skulle bevaka studierna.

– Jag ägnade mig nog mest åt den verksamhetsförlagda utbildningen. Att förbättra sådant som inte fungerade, berättar hon.

I utskottet tog man upp sådant som är viktigt för att handledningen ska bli bra. Hanna Rönnell sammanfattar:

– Vi upplevde att det inte fanns tillräckligt utrymme för reflexion utan man gick mycket bredvid och härmade utan eftertanke.

Nu gör Hanna Rönnell ett avbrott i yrkeskarriären:

– Jag tycker att utbildningen är så avgörande för vilken vård vi sjuksköterskor kan ge patienterna, och jag vill inspirera studenterna att engagera sig i sin utbildning och i de professionella frågorna.

Hanna Rönnell är projektanställd till hösten 2007.

– Jag kunde inte motstå utmaningen – jag kände att jag ville ta chansen när jag fick den!

Därför blir Hanna Rönnell Vårdförbundets nya ombudsman för sjuksköterskestudenterna.

Hon har gått utbildningen i Lund men därefter arbetat i ett år på Södersjukhuset i Stockholm, dels på en strokeavdelning, dels på en lungmedicinsk avdelning.

Hanna Rönnell har förstås en gedigen studentpolitisk bakgrund; hon har deltagit aktivt i Vårdförbundets studentforum och suttit i styrelsen för Vårdvetenskapliga studentkåren i Lund. Där tog hon initiativet till ett utskott som skulle bevaka studierna.

– Jag ägnade mig nog mest åt den verksamhetsförlagda utbildningen. Att förbättra sådant som inte fungerade, berättar hon.

I utskottet tog man upp sådant som är viktigt för att handledningen ska bli bra. Hanna Rönnell sammanfattar:

– Vi upplevde att det inte fanns tillräckligt utrymme för reflexion utan man gick mycket bredvid och härmade utan eftertanke.

Nu gör Hanna Rönnell ett avbrott i yrkeskarriären:

– Jag tycker att utbildningen är så avgörande för vilken vård vi sjuksköterskor kan ge patienterna, och jag vill inspirera studenterna att engagera sig i sin utbildning och i de professionella frågorna.

Hanna Rönnell är projektanställd till hösten 2007.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida