Vill ge kraft att starta eget

Projektet Förändringskraft ska ge Vårdförbundets medlemmar hjälp och stöd i att starta eget inom området hälsa, vård och omsorg.

30 oktober 2008

Initiativet kom från Vårdförbundet och regeringen har anslagit fem miljoner kronor för projektet.

Den nationella projektledaren, Ann-Katrin Persson, berättar att team nu är bildade i Östergötland, Skåne och Jönköping, men ännu inte i Västra Götaland. Teammedlemmarna är också fyra till antalet och bidrar med olika slag av kunskaper: Vårdförbundet om yrket, Jobs and Society Nyföretagarcentrum om företagande, Swedbank om finansiering och Sveriges kommuner och landsting om vården.

Nästa gemensamma träff äger rum i Göteborg den 12 november. Läs mer på: www.forandringskraft.se  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida