Vill ha ett annat kvinnoideal

Flickors självförtroende bör stärkas, anser regeringen. Därför har barn- och familjeminister Berit Andnor tagit initiativet till ett speciellt projekt kallat Flicka.

– Nu måste vi reagera! Budskapet möter oss på bio, i affären, ja nästan överallt. Det har blivit mycket värre sedan jag var ung, säger Berit Andnor.

 

Budskapet hon reagerar mot är det som sänds ut bland annat via reklam och filmer där kvinnor ska vara och se ut på ett speciellt sätt, ett sexualiserat kvinnoideal.

 

Flickor kommer också tidigt i kontakt med alkohol och droger  genom bland annat tv, video och reklam. Att allt fler flickor skadar sig själva anser Berit Andnor är ett tecken på att verkligheten har hårdnat och hon hänvisar till en kartläggning av Socialstyrelsen.

 

1 700 svarade på frågor

 

Som en inledning till projektet gjordes en enkätundersökning där man lät cirka 1700 flickor mellan tio och fjorton år svara på frågor om sin självbild. Det visade sig att 62 procent för det mesta var nöjda med sig själva. Men också att 20 procent nästan aldrig var nöjda med sig själva.

 

– Vi tycker att detta är en alldeles för hög siffra, säger Sara Damber som leder projektet. Hon berättar att målet är att få igång en dialog med reklam- och mediebranschen så att de blir uppmärksamma på hur deras produkter kan påverka unga människor, framför allt unga kvinnor.

 

Projektet syftar också till att starta en diskussion hos unga människor om hur de påverkas av media och reklam.

 

– Vi vill att unga flickor ska lära sig att vara mediekritiska och förstå att allt som står i tidningarna inte är absoluta sanningar utan ofta grova förenklingar av verkligheten, säger Sara Damber. 

 

Stommen i det nystartade projektet kommer att vara en turnébuss som stannar till i 24 städer från Luleå till Malmö för att träffa ungdomar och samarbeta med lokala organisationer.

 

Samma målgrupp som Vårdförbundet

 

Regeringens projekt har samma målgrupp som The girl child project som Vårdförbundet driver. Enligt utredaren Carin Lyckéus vid Vårdförbundets kansli står de nu inför en ny fas i sitt arbete.

 

– Vi börjar bli färdiga med analysen av fokusgrupperna och ska nu diskutera hur vi ska gå vidare, säger hon. 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida