Vill ha handlingsplan mot oroande självmordstal

Allt fler ungdomar vårdas på sjukhus för självmordsförsök. Nu vill regeringen ha ett nationellt program för att förebygga självmord.

2 september 2005

Varje år tar omkring 1500 människor i Sverige livet av sig. För befolkningen i stort har antalet självmord minskat de senaste årtiondena, men det gäller inte åldersgruppen 15 till 24 år. Bland unga har dessutom andelen som vårdas för självmordsförsök ökat de senaste åren. Det tycker regeringen är oroande och vill nu att Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen ska ta fram nationella handlingsplaner för att förebygga självmord.

Sven Bremberg, barnläkare och ansvarig för frågor som rör barns och ungdomars psykiska hälsa på Statens folkhälsoinstitut, säger att det finns två olika tolkningar av det ökade antalet vårdtillfällen.

– Den ena är att det är en reell ökning av det faktiska problemet, den andra att det är andelen som behöver stanna kvar för sjukhusvård efter att ha försökt skada sig som har ökat.

De senaste åren har antalet vårdtillfällen för självskadande handlingar ökat, framför allt bland flickor, medan antalet fullbordade självmord bland unga är oförändrat.

Att allt fler behöver sjukhusvård kan förklaras med att den som vill skada sig själv oftare använder paracetamol, som i dag är vanligare i hemmen och är mer toxiskt än acetylsalicylsyra.

Statens folkhälsoinstitut ska nu analysera de senaste årens utveckling av självmord och självskadebeteenden bland ungdomar. I slutet av nästa år ska resultaten redovisas för regeringen.

Läs mer: Barn och ungas hälsa – ett uppslagsverk. www.fhi.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida