Vill ha läkemedelstest på barn

10 januari 2005

EU vill göra kliniska tester på barn obligatoriska innan nya läkemedel får förskrivas till barn. Ett lagförslag är just nu ute på remiss i medlemsstaterna och kommer snart att behandlas i parlamentet.

– Kunskapen om barns reaktioner på medicin är låg och många läkemedel skrivs ut i blindo, säger Anders Rane, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Han är president i European society for the development of pharmacology, som har hjälpt eu-kommissionen med lagförslaget.

I dag är det läkemedelskommittéerna i varje landsting som utifrån Fass avgör vilka läkemedel som ska förskrivas.

Högst en tredjedel av läkemedlen i Fass har noteringar om barndoser. De läkemedlen är testade på barn.

– Med läkemedel som inte är testade prövar man sig helt enkelt fram. Så är det till exempel med astmamediciner som bara har testats på vuxna. Vi vill tvinga fram kliniska tester på barn redan från början, säger Anders Rane.

Barnmedicin är en rätt liten marknad för läkemedelsföretagen och testerna blir dyra. I förslaget erbjuds därför läkemedelsindustrin bland annat förlängda patenttider om också barn tas med i de kliniska prövningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida