Vill ha längre utbildning för nyblivna föräldrar

11 april 2005

Det nyfödda barn som läggs till bröstet direkt efter förlossningen ammas längre än det som inte får suga under sin första vakenhetsperiod. Barn ammas också längre ju längre kvinnans partner eller mor stannar kvar hos henne efter förlosssningen, om hon har en sen hemgång, liksom om personalen på mvc och bvc ger samma råd.

Det visar barnmorskan Anette Ekström, Skövde, i sin avhandling Amning och vårdkvalitet, framlagd vid Karolinska institutet.

För att stärka stödet till familjen vill hon se en föräldrautbildning som förlängs över barnets första år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida