Vill öka forskningen om diabetes

8 mars 2004

Under senvåren startar Diabetes center Karolinska. Där vill professorerna Kerstin Brismar och Per-Olof Berggren samla världens ledande forskare för att förbättra prevention, diagnostik och behandling av diabetes.

– Viktiga syften är också att minska komplikationer och öka välbefinnandet för patienterna samt att ut-
veckla patientutbildningen. Vi kommer därför att öka möjligheterna för vårdforskning genom kombinationstjänster och doktorandtjänster för flera forskande yrkesgrupper, berättar Kerstin Brismar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida