Vill rehabilitera – men kan inte

3 november 2006

Chefer tycker att de har en viktig roll i rehabiliteringen av långtidssjukskrivna, men har inte resurserna att erbjuda alternativa arbetsuppgifter eller arbete i annat tempo. »Det är glädjande att cheferna förstår att de har en nyckelroll i rehabiliteringen«, säger arbetsterapeuten Kristina Holmberg som har gjort studien. Bara 30 till 50 procent av Sveriges arbetsgivare lämnar in rehabiliteringsutredningar till Försäkringskassan, trots att de är skyldiga att göra det enligt lag.

Läs mer: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida