Vill se riktlinjer för diastas­behandling

5 februari 2019

En uttänjd magmuskel efter graviditet, så kallad rectusdiastas,är vanligt och kan medföra nedsatt bålmuskelfunktion. Hos en del kvinnor kan det ge besvär i form av ryggsmärtor i olika svårighetsgrad. Det finns även en kosmetisk aspekt som kan påverka livskvaliteten.?

Det saknas dock riktlinjer förvården och det finns stora regio-nala skillnader i tillgänglighet till vård, något som uppmärksammats av en grupp läkare i en debattartikel i Läkartidningen nyligen. Nationell samsyn efterlyses.

?I dag anses fysioterapi med bålstabiliserande behandling vara förstahandsval. Hos en liten grupp kvinnor med mer uttalade besvär kan det bli aktuellt med operation för att sluta muskeln.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida