Vill skräddarsy demensvården

Vill skräddarsy demensvården
Margareta Skog. Foto: Gothia fortbildning

Margareta Skog, sjuksköterska, forskare och föreläsare, vill öka kunskapen om demens hos dem som arbetar närmast patienten. I boken beskriver hon sjukdomens fem vanligaste former, som kan ge olika symtom.

5 november 2019

Vad vet många inte om demens?

— Demens är ett samlingsnamn för omkring 70 olika tillstånd. Demens räknas som en palliativ sjukdom och i den palliativa vården är målet att ge bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande.

Vilka fem demensdiagnoser tas upp?

— Alzheimers sjukdom är vanligast och står för 50–70 procent av fallen. Vaskulär demens beror på kärlskador och sjukdomar i hjärnan. Frontallobsdemens ger inte lika uttalade minnesproblem, men personlighetsförändring och nedsatt omdöme. Vid parkinson med demens märks de motoriska symtomen först. Vid Lewykroppsdemens får personen först demens och sedan parkinsonism.

Vad saknas mest i vård och omsorg i dag?

— De som är närmast i den dagliga vården har ofta minst kunskap. Jag beundrar hemtjänstpersonalen som står inför utmaningar utan att riktigt veta vad som ska göras. Personalen i akutsjukvården är skickliga på mycket, men kanske inte på omvårdnad av personer med demens.

— Vi pratar för övergripande om demens. Det behövs ökad kunskap om vad som är specifikt för olika patientgrupper. Jag lyfter specifika behov kring kommunikation, personlig hygien, måltider och sömn samt fallrisk.

Vad händer inom forskningen?

— Demensgåtan löses nog inte inom överskådlig framtid. Intresset för förebyggande insatser är stort. Det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan. I framtiden kommer nog behandling vid demenssjukdom att kunna skräddarsys.

Fakta om boken

Detta är demens. Fakta om en folksjukdom
Margareta Skog
(Gothia fortbildning)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida