Vill spara pengar genom arbete varannan helg

Arbete varannan helg är ett av förslagen när Blekingesjukhuset ska spara pengar. Vårdförbundet är kritiskt.

31 januari 2006

Trtots att landstinget i Blekinge går med vinst, visar Blekingesjukhuset röda siffror i sitt bokslut och måste nu spara pengar.

Och ett sätt att spara pengar, menar sjukhusledningen, är arbete varannan helg. Därför har alla chefer på sjukhuset fått ett direktiv om att se över möjligheten att övergå till varannan helg-schema.

Gynnar inte verksamheten

Vårdförbundets ordförande i Blekinge, Annika Wåhlin, är orolig för konsekvenserna; att många väljer enkla lösningar i stället för att se över de behov som finns inom verksamheten och vad som krävs för att de anställda ska kunna ha en vettig arbetssituation.

Annika Wåhlin säger att införandet av arbete varannan helg är en återgång till ett gammalt tänkande när det gäller arbetsschema och att det inte gynnar verksamheten.

– De anställdas arbetstid måste anpassas till den verksamhet som finns på respektive arbetsplats. Att generalisera genom att införa arbete varannan helg för alla gynnar varken verksamheten eller individen och försvårar möjligheten att ge en god vård, menar hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida