Vill sprida saklig information om alternativmedicin

Vill sprida saklig information om alternativmedicin
Akupunktur är en av hundratals alternativmedicinska behandlingar. Arkivbild: Colourbox

En ny forskningsstiftelse med egen webbsida ska arbeta för att sprida saklig information om alternativmedicin till framför allt hälso- och sjukvårdspersonal. Stiftelsen ska också försöka få igång mer forskning om alternativa metoder.

23 februari 2012

Det är forskare, legitimerade vårdgivare och medicinjournalister som står bakom den nya forskningsstiftelsen IC, Integrative care science center.

Målet är att öka forskningen inom KAM, som står för komplementär, alternativ och integrativ vård. Numera pratar man hellre om komplementär vård, snarare än alternativmedicin, när det gäller metoder som massage, akupunktur, naturläkemedel, homeopati och liknande.

Man vet i dag att KAM-metoder används av cirka 100 miljoner människor i Europa, men det finns inte mycket forskning och fakta. Forskningsstiftelsen IC kommer att arbeta för att öka forskningen, men också sprida saklig information om olika metoder. Inte minst till personal som arbetar inom hälso- och sjukvården.

– Hittills är det mest oinformerade skeptiker eller okritiska entusiaster som präglat debatt och informationsspridning. Vi vill istället bidra till mer saklighet kring integrativ vård och därmed en relevant utveckling av hälso- och sjukvården, säger Torkel Falkenberg, verksamhetschef för IC.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida