Vill stänga dörren för »halv« doktorsexamen

1 september 2006

Högskoleverket vill avskaffa licentiatexamen, eller i andra hand skärpa reglerna för doktorand- och licentiatutbildningarna. Enligt verket används licentiatutbildningarna i alltför stor utsträckning som »halvvägsexamina« på väg till en doktorsexamen. Det främsta skälet är problem med att finansiera doktorandutbildningarna hela vägen till examen. Högskoleverket bygger sin bedömning på enkätsvar från åtta av de största universiteten i landet, som visar att licentiatstudier i många fall har fått ersätt de doktorandutbildningar som de sökande önskat, särskilt inom teknik- och medicinutbildningarna.
www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida