Vill testa ny metod att lösa konflikter

Att lära sig se saker även ur andras perspektiv kan vara ett sätt att lösa konflikter. Metoden vill nu en verksamhetschef på Vrinnevisjukhuset i Norrköping prova.

6 januari 2006

– Ett exempel är beroendeproblematiken där många parter är inblandade, säger Karina Möller, verksamhetschef på akutkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

När sjukvård – både missbrukarvård och psykiatri
– socialtjänst och polis ska mötas med sina olika infallsvinklar uppstår lätt gnissel.

Karina Möller anser också att metoden kan användas internt, för att lösa konflikter både mellan yrkeskategorier och inom discipliner.

Visionslogik kallas den amerikansk metod som går ut på att lösa problem genom att lära sig att förstå andras perspektiv.

Thomas Jordan, forskare vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om hur den fungerar. Till exempel kan representanter från olika intressegrupper i ett litet samhälle träffas med en processledare, göra en probleminventering och diskutera olika gruppers perspektiv.

En fråga som kan skapa konflikter är till exempel vad man ska göra med kriminella ungdomsgäng. Den som anser att brottslighet beror på uppväxtförhållanden har andra förslag till lösningar än den som anser att det beror på att vi har för få poliser. Då kan till exempel ungdomar, butiksägare, och boende behöva se problemet ur varandras perspektiv.

– Men det är också en process som kan användas för att förstå olika synsätt inom en organisation, säger Thomas Jordan.

Läs mer: http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida