Vill väcka 80-talisters fackintresse

Redan det första jobbet fick henne att engagera sig för bättre inskolning och övergång från student till yrkesverksam.

2 november 2011

Sofia Mc Guinness, ny studerandeombudsman på Vårdförbundet, tycker att nyutbildade sjuksköterskor får alldeles för stort ansvar, alldeles för tidigt. Själv vikarierade hon på ett geriatriskt sjukhus direkt efter sin examen förra sommaren och fick genast arbetspass där hon ensam hade ansvar för 15 patienter — alla multisjuka och med ett stort vårdbehov.

— Det var en tuff inkörsperiod. Jag vill att nyutbildade sjuksköterskor får en mentor och att de får gå bredvid en erfaren kollega under några månader, säger Sofia Mc Guinness.

Hon är själv en 80-talist som har lätt att bli engagerad, som ser möjligheter i stället för hinder och tycker att facklig kamp är viktigt. På det sättet skiljer hon sig från många i sin generation. En av hennes stora utmaningar som studerandeombudsman blir att få unga sjuksköterskor att förstå vitsen med att kämpa gemensamt. Inte helt lätt när många är präglade av tidsandan att man ska klara sig själv.

— Många tar semester, föräldraförsäkring, medinflytande och andra rättigheter för givna och tror att facket består av bittra tanter. För mig gäller det att bidra till att nå ut med det fackliga budskapet till de unga — och att få dem att förstå värdet av att gå med i facket.

Studenterna är en prioriterad grupp i Vårdförbundet, och det är via sociala medier och personliga möten som man hoppas nå dem. Det är inte svårt att väcka studenternas engagemang, anser Sofia Mc Guinness. Facket som organisationsmodell är visserligen inte självklar för alla, men de brinner för samma frågor som kampen gällde på 70-talet: lön och arbetstider.?

— Det blir tydligt redan under den verksamhetsanpassade utbildningen att det är svårt att få livspusslet att gå ihop för den som arbetar heltid inom vården. Många studenter är lite äldre, har redan varit ute i arbetslivet och har kanske barn. Då är man van vid, och har behov av, att kunna påverka sin arbetstid.?

Sofia Mc Guinness vill, tillsammans med Isabel Strand, biomedicinsk analytiker och även hon studerandeombudsman i Vårdförbundet, peppa blivande sjuksköterskor och blivande biomedicinska analytiker att kräva bättre villkor under studietiden. ”Vi vill ge dem bättre självförtroende”, säger hon, men beskriver ändå den kommande generationens yrkesutövare som starka.?

— Många av studenterna har en positiv syn på yrket, och vill inte nöja sig med att sitta och klaga.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida